top of page

התשובה עם דורון פישלר - בונוס: המנצח בין השתיים

בהמשך לפרק "איך לנצח באבן נייר ומספריים", השאלה נבדקת סטטיסטית: האם באמת אפשר לשחק אבן נייר ומספריים נגד אלפי מאזיני פודקאסט, ולנצח?


 

תאריך עליית הפרק לאוויר: 11/10/2021.

[פתיח] רשת עושים היסטוריה.

דורון: היי, זאת "התשובה", כלומר זאת לא, זה פרק בונוס של "התשובה". אני דורון פישלר, ואיתי נמצא אביב שם טוב, יועץ ותומך מורלי, מהטובים בתחומו.

אביב: אהלן. שלום שלום.

דורון: ואנחנו נמצאים כאן בשביל לעשות משהו שאנחנו לא בדרך כלל עושים, משהו קצת לא שגרתי, בגלל שיש נתונים שאני לא יודע אותם.

העניין הוא כזה. בפרק הקודם של "התשובה", בפרק שעסק באבן נייר ומספריים, אני שיחקתי אבן נייר ומספריים מול הציבור. מול ציבור המאזינים. דרך אגב, אם לא שמעתם את הפרק הזה, לכו תשמעו אותו. זה… הפרק הזה יהיה חסר היגיון אם אתם לא שומעים, תשמעו את הפרק הקודם קודם.

אז כמו שאתם יודעים, מכיוון ששמעתם את הפרק הזה, אז בתחילת הפרק אני שיחקתי אבן נייר ומספריים נגדכם. אבל אני לא יודע אם ניצחתי. שזה חיסרון קטן של מה שקורה כשמשחקים אבן נייר ומספריים בפודקאסט… אבל אני כן הפניתי את המאזינים לשלוח את התשובות שלהם, את מה שהם שיחקו, לטופס. וכמה אנשים עשו את זה. לא כל כך מעט אנשים עשו את זה, כמה אנשים?

אביב: לא מעט בכלל.

דורון: כמה?

אביב: אנחנו רוצים להגיד מספר?

דורון: תגיד מספר. למה לא?

אביב: אוקיי. 1,812.

דורון: 1,812 אנשים. זה בשבוע, אנחנו מקליטים את זה שבוע אחרי שהפרק יצא, אז בשבוע הזה. אתם יכולים להמשיך לשחק נגדי, נגד הפרק הקודם גם עכשיו, ולרשום את זה, אבל זה כבר לא יחשב בסטטיסטיקות. אז 1,812. אני… לא בטוח אם זה שיא עולמי של בן אדם אחד משחק אבן נייר ומספריים [צוחקים] נגד 1,812 אנשים.

עכשיו, העניין הוא שאת התוצאות של הסקר הזה אני לא ראיתי. כלומר, הוא נמצא שם באינטרנט, אבל אני לא הסתכלתי עליו. אני חיכיתי לראות… כדי, כדי לדעת, כי בדרך כלל…

אביב: אתה רוצה להיות מופתע.

דורון: זה מגיע בהפתעה. בדיוק. אז עכשיו אני צריך לדעת האם הטריקים הפסיכולוגיים המלוכלכים שאני השתמשתי בהם בעסק הזה עבדו… או שלא.

עכשיו, צריך קודם כל להבהיר, אני לא מצפה לנצח את כולם, [צוחק] זה לא… כמו שאמרתי בפרק, זה לא הולך לקרות. אבל אם ניצחתי את הרוב, כלומר, אם מבין שלוש האפשרויות, האפשרות שמפסידה היא האפשרות שיותר אנשים בחרו, אני אראה את זה כניצחון שלי. ואם לא, אז אני אראה את זה כניצחון מוסרי, כללי כזה. [צוחקים] אז…

אביב: זה פרק ראשון שאתה בא בלי התשובות.

דורון: אה… נכון.

אביב: או-וואה.

דורון: אני לא מוכן ל…

אביב: בשביל זה אתה צריך פה תומך מורלי.

דורון: נכון, בדיוק.

אביב: שבמשחק הראשון אתה ניסית גם להטעות את הציבור.

דורון: טריקים פסיכולוגים מלוכלכים, אמרתי…

אביב: כן, תוך כדי שלחת אותם לחשוב על בזוקה וכל מיני דברים כאלה.

[מוזיקת רקע]

דורון: אוקיי. אני שיחקתי…

אביב: אבן.

דורון: אבן. אז מבין הציבור…

אביב: אתה רוצה לדעת בעצם…

דורון: מה הציבור בחר.

אביב: …כמה שיחקו מספריים.

דורון: כמה שיחקו מספריים, כן.

אביב: כמה אתה ניצחת.

דורון: אוקיי, בוא נגיד זה ככה, מבין שלוש האפשרויות, מה הייתה האפשרות שהכי הרבה בחרו.

אביב: אז אני חייב להגיד לך שיש פה נתון די מדהים, לפחות לשלב שבו ניתחנו את הנתונים.

דורון: כן?

אביב: היה תיקו מוחלט…

דורון: מה???

אביב: בין נייר למספריים.

דורון: אהה, בין נייר ומספריים.

אביב: כן, כלומר… ניצחת והפסדת במידה שווה [צוחק].

דורון: ייאי! אוי. ייאי! אוי… אני לא יודע איך להגיב לדבר הזה. אוקיי, אני לא יודע אם זה עבד או לא… טוב? אוקיי? בסדר. ודרך אגב, אנחנו יודעים שהתוצאות כאן הם אמינות לחלוטין, בגלל שאני כתבתי בטופס שאסור לשקר.

אביב: בוודאי.

דורון: אז כמובן שכולם כתבו את התוצאה האמיתית. אוקיי.

אביב: וגם, למען האמת, אתה לא רואה פה איזושהי נטייה מובהקת של אנשים שאומרים "אני אנצח את דורון בכל מחיר, גם אם אני אשקר". זה שהתוצאות פה הם די שוות, זה אומר שאנשים די ענו את האמת, לדעתי.

דורון: נכון.

אביב: והקהל שלנו הוא קהל אמין, ככה שאנחנו…

דורון: הקהל שלנו לא משקר… אוקיי, זה היה המשחק הראשון. מה עם המשחק השני? במשחק השני אני שיחקתי… אני כבר לא זוכר.

אביב: מספריים.

דורון: מספריים, מספריים. אוקיי.

אביב: אז כאן…

דורון: להגיד לך למה שיחקתי מספריים?

אביב: למה שיחקת מספריים?

דורון: אהה, הייתה [צוחק] מחשבה מאחורי זה. כמו שהסברתי בפרק, יש את ההתנהגות הצפויה של אנשים, שזה שאנשים שמנצחים, נוטים להישאר עם אותו הדבר שהם שיחקו. אנשים שמפסידים נוטים לעבור לדבר שינצח את מה שניצח אותם, אז ככה, אז אני הנחתי, לדוגמא, אם במשחק קודם אני שיחקתי…

אומרים ביחד: אבן.

דורון: אלה ששיחקו נייר וניצחו אותי, ישארו עם נייר, ולכן אני צריך מספריים. אלה ששיחקו… אני, שוב, אני שיחקתי אבן, אלה ששיחקו מספריים והפסידו, ישחקו את מה שינצח את מה שניצח אותם, שזה גם נייר. אז בכל מקרה, עדיף לי לשחק מספריים, שזה סטטיסטית אמור לתת את הניצחון.

[מוזיקת רקע]

אביב: אתה רוצה לשמוע כמה שיחקו פעמיים נייר? זה, אני גם, אני גם הלכתי איתך פה, אני חשבתי שיהיו פה הרבה שישחקו פעמיים נייר. כמעט 7%.

דורון: מה?!

אביב: כמעט 7% שיחקו פעמיים נייר.

דורון: אוקיי. זה אומר שאנשים באמת נוטים לא לשחק אותו הדבר פעמיים, 7% זה ממש ממש מעט.

אביב: זה ממש מעט. במשחק השני, אם אנחנו מנתקים גם לרגע את כל שאר הזה… 756 אנשים שיחקו מספריים. כלומר היה פה תיקו. ארבעים ו… כמעט 42%.

דורון: וואו.

אביב: כן.

דורון: זה מעניין.

אביב: ויש פה שליש, פחות או יותר, 34% ששיחקו אבן, וכמו שאמרתי, ממש מעט שיחקו נייר.

דורון: אבל רוב מאוד גדול של מספריים דווקא.

אביב: רוב מאוד גדול של מספריים.

דורון: אז הטריק הפסיכולוגי עבד, אבל הוא עבד באופן לחלוטין לא צפוי. [צוחקים] לא מה שהוא היה אמור להיות.

אביב: תראה, הסתכלתי גם כמה לא החליפו את הבחירה שלהם בין המשחק הראשון למשחק השני.

דורון: אוקיי.

אביב: 32%, פחות או יותר. די קרוב לשליש.

דורון: אוקיי.

אביב: שבאמת דבקו במה שהם התחילו איתו במשחק הראשון.

דורון: אוקיי. מאוד מעניין הדבר הזה.

אביב: שתדע, קודם כל, 12% ניצחו אותך פעמיים. [דורון צוחק] 11.3 הפסידו לך פעמיים. [צוחק]

דורון: כלומר, אני הפסדתי פעמיים יותר משניצחתי פעמיים. [אביב צוחק] דאממיט.

אביב: ו-13.6% תיקו פעמיים.

דורון: יש אנשים שכותבים, שכתבו בכל זאת, אז יש אנשים שאמרו "וואו! זה לא, מאמין שעבדתי…" זה נהדר, בגלל שזה כמו שאתה בא… אקראית לבן אדם ברחוב, ואתה אומר לו "תחשוב על מספר - שש!", עכשיו מן הסתם לרוב אנשים זה לא יעבוד, אבל אלה שכן ידהמו מזה ממש! אז אלה שזה עבד עליהם, אלה שהפסידו פעמיים, ממש בקטע של "וואו, הוא קורא מחשבות! הוא עשה את זה! אני נכנסתי להקלטה של פודקאסט! איך זה יכול להיות!" [צוחקים] ואלה שלא… לא.

אוקיי. אז אני מניח שהסטטיסטיקה אומרת ש… קשה לנצח באבן נייר ומספרים [צוחק] מרחוק.

אביב: בפודקאסט.

דורון: כן, אוקיי, אבל רגע, אבל עשינו עוד דבר אבל. בטופס שיחקנו גם פעם שלישית.

אביב: נכון.

דורון: אוקיי, כלומר ביקשתי מאנשים לשחק פעם שלישית, הם לא יודעים מה אני אשחק במקרה הזה. אבל עכשיו, אחרי הנתונים האלה, אני לא יודע כבר… זה… אז בפעם הראשונה…

[מוזיקת רקע]

רגע, אז בפעם הראשונה זה היה תיקו של נייר ומספריים, וזה, אני צריך לחשוב. אהמ… אוקיי. אבן נייר ומספריים, המנצח בין השתיים, אחת שתיים ש… מספריים.

אביב: אז במשחק השלישי…

דורון: כן?

אביב: התוצאות פה מאוד מאוד מאוד קרובות. האמת… שהפסדת, כי הרוב שיחקו אבן.

דורון: דאממיט! [צוחק]

אביב: אבל כשאני אומר הרוב, זה ברמת 34.5%.

דורון: בסדר, אבל זה עדיין! זה סטטיסטיקה קטנה, ברור שזה מה שיהיה… [צוחק]

אביב: אבל 33.3, שזה ממש יפה, שזה ממש שליש…

דורון: 33.3, שזה מה שהיה אמור להיות.

אביב: נייר, ניצחת.

דורון: אוקיי.

אביב: [צוחק] ו-32.2 תיקו. מספריים.

דורון: אוקיי. אז הפסדתי יותר ממה שניצחתי.

אביב: כן.

דורון: בקיצור, אז לא, אני לא טוב בלשחק אבן נייר ומספריים מרחוק. חבל. [צוחק]

אוקיי, זה ממש כאילו כל העסק הזה הוא באמת אקראי לגמרי, וההשפעות האלה הם מאוד מאוד קטנות וזה ממש לא… משנה. אני מניח שזאת ה…

אביב: לפחות בפודקאסט. אתה יודע, אם נארגן איזושהי חברה של משקאות אלכוהוליים שתארגן לנו כנס אבן נייר ומספריים אחד גדול…

דורון: אולי נעשה את זה.

אביב: קדימה.

דורון: אם יש חברה של משקאות אלכוהוליים, או לא אלכוהוליים, שרוצה במקרה לממן לנו…

אביב: טורניר.

דורון: טורניר אבן נייר ו… אתה יודע, למה אבן נייר ומספריים? שיחקנו את זה מספיק. טורניר משהו אחר! אהמ… מה אתה רוצה לשחק?

אביב: "מלחמה".

דורון: "מלחמה"! [אביב צוחק] טורניר מלחמה! אוקיי, יפה [צוחקים]. מה עוד היה לנו בסקר?

[מוזיקת רקע]

אביב: שאלה שאתה רוצה לדעת יותר מכל, אם אתה שואל אותי.

דורון: שהיא?

אביב: הפיצה.

דורון: הפיצה, כן. היה בסקר גם את השאלה, מבין חמש תוספות אפשריות על הפיצה, לא היה את כל התוספות האפשריות, כן? כמובן שהיו אנשים שהתלוננו שלא היה את התוספת שהם אוהבים, אבל… רק חמש…

אביב: קודם כל, לא היה פה פטריות, שזה נראה לי תוספת די נפוצה.

דורון: זה נכון. אני חושב שפטריות היה צריך להיות… האפשרויות היו…

אביב: זיתים, טונה, בצל, פפרוני, וכמובן - אננס.

דורון: אוקיי. ומבין אפשרות האלה, האפשרות הכי פופולרית היא בוודאי זיתים.

אביב: נכון, אבל גם פה, קצת יותר משליש.

דורון: קצת יותר משליש. [צוחק] זאת אומרת, אותם… אותו הסיכוי שתבחר אבן, זה הסיכוי שתרצה זיתים על הפיצה.

אביב: [צוחק] כן. אתה תתאכזב לדעת שקצת יותר מ-15% ממאזיניך אוהבים אננס.

דורון: 15% זה מעט. השאלה אם יש איזושהי קורלציה בין ההעדפות לפיצה לבין הניצחונות באבן נייר ומספריים. זאת אומרת, אם יש, אם אפשר למצוא איזשהו קשר. בקרב, אוקיי, בקרב חובבי האננס… האם אותם ניצחתי או הפסדתי להם [צוחק].

אביב: אז במשחק הראשון, בו בחרת אבן…

דורון: נכון.

אביב: ניצחת את רוב חובבי האננס.

דורון: יש!! אוקיי! אני רואה את זה כניצחון. [אביב צוחק] I see this as an absolute win, את זה… אם ניצחתי את חובבי האננס, זה ניצחון למוסר. זה ניצחון לחברה. זה ניצחון לכל הטוב שבעולם. [מזמזם שיר הודי] וריקוד ניצחון הודי. המממ… אוקיי, [צוחק] אז זה המצב.

[חסות]

דורון: בוא, בוא, אני אעדכן אותך בעוד כמה דברים. בעקבות הדבר הזה אז גם אנשים שלחו לי עוד כמה, כמה דברים על אבן נייר ומספריים, יש עוד כמה גרסאות שהוזכרו, שלא הזכרתי בפרק. קודם כל, יש אבן שוֹק ואבן ג'וק או צ'וק, שזה דברים שאנשים אומרים, אומרים לפעמים.

אמא של אורי אבל עדכנה אותי בדבר ש… גרסה שאני לא שמעתי עליה עד עכשיו, שהיא אמרה שבקרב ילדים, אורי מעדכן, שבקרב ילדים יש גרסה עכשיו שהולכת "אבן, לייזר ומראה המפסיד הוא קרפדה, אחת שתיים שלוש".

אבן, לייזר ומראה. שזה מאוד הגיוני! כשאני חושב על זה, זה ממש טוב! זאת אומרת הלייזר חורט באבן. נכון? האבן שוברת את המראה, ומראה מנצחת לייזר. זה הרבה יותר הגיוני מנייר מכסה אבן!

אביב: וואו.

דורון: נכון? זה ממש מוצלח.

אביב: האמת שכן. לא הבנתי את הקשר של הקרפדה, אבל…

דורון: לא, זה בשביל החרוז. [צוחקים] זה עניין של… זה לא קשור. אבל אבן, לייזר ומראה. אני חושב שזה כאילו בעולם המודרני, זה נראה לי הגיוני יותר. וחוץ מזה, עוד כמה אנשים, עמית ועוד כמה אנשים עדכנו אותי שיש בנתניה, ספציפית בנתניה, השם של אבן נייר ומספריים הוא שונה מבמקומות אחרים, קוראים למשחק "שָׁה". ככה קוראים לו. שה. [אביב צוחק] אז… אהמ… שזה… מוטציה מוזרה של… למה, למה שה? בדרך לכאן אני חשבתי על אפשרות של הסבר היסטורי למה קוראים למשחק שה, אבל זה לגמרי ניחוש שלי.

העניין הוא, שהגרסה, אחת הגרסאות, אתה עושה "אבן נייר ומספריים… דה דה דה… אחת שתיים ש-לוש!", עכשיו אם אנחנו עושים תיקו, שנינו עשינו אבן, אז אנחנו עושים מחדש, אבל אנחנו לא עושים מחדש את כל הנאום של ה"אבן ניי…" וזה, עושים "ש-לוש!", "ש-לוש", "ש…", "ש…", ובאיזשהו שלב אתה עושה "שהההה".

אביב: זה בתנאי שיש שני שחקים מאוד מיומנים שמגיעים להמון תיקו-ים ביניהם.

דורון: כן, אבל אתה יודע, אם אתה משחק את זה הרבה פעמים, אז זה מתקצר… וזה, שוב, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה נשמע לי ההסבר… הכי הגיוני, הכי סביר לאיך "אבן נייר ומספריים" הפך ל"שה". [צוחק]

יותם: אהה… אם יורשה לי להתערב, בעיר הולדתי פתח תקווה…

דורון: זה יותם, דרך אגב.

יותם: כן, אהלן, נעים מאוד.

אביב: שלא קיימת.

יותם: אז, כן… זה…

דורון: לא, זה עיר שידועה בקיומה, אנחנו כבר הגענו למסקנה הזאת…

יותם: אז היה עוד שם למשחק הזה. קראנו לזה "אבן לוש". זה היה מאוד נפוץ, כאילו זה, ככה הכרתי את זה בעצם, אבן לוש.

דורון: אבן לוש.

אביב: אבן… לוש?

יותם: כן.

דורון: למה לוש?

יותם: כי כאילו ההתחלה זה "אבן" בסוף זה "אבן… אחת שתיים ו-שלוש", אז כאילו אבן לוש כאילו מקצר את כל ה…

אביב: אהההה.

דורון: זה מצוין. זה הרבה יותר הגיוני מאבן שוֹק.

יותם: אני לא… או לא הכרתי משהו אחר.

אביב: או לקצר את זה ל"שה".

דורון: אז מקצר, כן, אבל זה קיצור הגיוני, זה ההתחלה והסוף.

יותם: אז כדאי לכם לבוא לפתח תקווה ולשחק את המשחק הזה. [צוחקים]

דורון: אוקיי. אז… זו הייתה הסטטיסטיקה. [צוחק]

[מוזיקת סיום]

[צוחק] זאת הייתה התשובה לשאלה האם אפשר לשחק אבן נייר ומספריים נגד ציבור מאזינים בפודקאסט ולנצח. התשובה היא… לא! [צוחקים] לא ממש.

וזה הכל. זה לא היה פרק, אנחנו… יהיה פרק, יהיה פרק שבוע הבא. תודה רבה אביב.

אביב: תודה לך דורון.

דורון: תודה ליותם שיושב לידינו, והולך לערוך את זה אחר כך. ולשרה טכנאית המזגנים. וזה הכל. יאללה. ביי.

אביב: ביי ביי.

 

לעוד פרקים של הפודקאסט לחצו על שם הפודקאסט למטה

7 views0 comments

Comentários


bottom of page