top of page

גורי אלפי וגלית חוגי בבוקר, יום שני, 16 באוקטובר- חלק ב


תקציר: גורי אלפי וגלית חוגי בבוקר, יום שני, 16 באוקטובר, 2023 - חלק ב׳

 

כן, כן.

פשוט מכשירים ילדים ככה.

-ממש ככה.

יש גם קורסים של תכנות דרך זה.

-אוקיי.

הוא שוער אותה, זה...

-אתה רואה אותו מתכנת בעתיד?

-כן.

דובר ב: כן?

-כן.

-אולי אם הייתי יודעת בדיוק מה זה לתכנת, הייתי יכולה לענות על זה, אתה מבין?

אבל אוקיי.

גורי: כל אחד מהמאומנות שלו.

-אתה יודע בדיוק מה זה...

לגלח כלבה, זה מה שאני יודע.

זה מה שאני יודע.

אם מישהו עכשיו...

-גבולות הידע שלי.

דובר ב: אם מישהו צריך עכשיו תספורת לקלבה, את יודע לעשות גם לכלב?

או אתה יודע...

-רק למה...

שואלת, כי אתה ישחץ צילי, איבת, את יודעת לעשות לה תספורת של בת.

גורי: למרות שזה יותר קל.

-למה?

לא, כי יש מקומות שאתה צריך לראות יותר זהיר.

מאיפה אתה מתחיל?

דובר ב: רבותיי.

-מה?

בואו...

-איזה מספר המכונה?

גורי: אפס.

דובר ב: קודם כל אפס.

-בסופה, אתה מגייס את שלי, גורי: אחרי זה עולה לאט לאט במספרים.

-תוצא למרים.

הבנתי, בסדר.

-כשאני מגיע לזנב, אני מגיע ל...

אני שם...

-אתה עושה לה בסוף בזנב כדור?

דובר ב: פום פו.

-פום.

דובר ג: ברור שאני עושה לה פום פו.

דובר ב: ואז לבנות גם.

-מה זה לבנות?

אם הן רוצות, תספר אותן.

-שלי?

כן, אתה גם משאיר להן איזה פום פו.

גורי: עכשיו הולכות פרוע עם הכול.

עם השפה.

-הולכות פרוע עם הכול.

מסידת ספרים הם עשו אתמול.

-עם הזמן השפה.

דובר ב: בסדר, אז מה, אתה יכול גם להצטרף.

גורי: אני בעד.

אני אמרתי להן כבר מזמן, באמת אמרתי לה, זה...

-כן.

דובר ב: מה רע בשיער, בגוף?

כאילו, מה הבעיה?

גורי: מה הבעיה ברגליים, בבית שכי?

מה יש לכם?

מה יש לכם?

מה הבעיה בזה?

דובר ב: מאוד קל להיות כזה בטעזון.

-כן, זה כזה קל.

גורי: בדרך כלל דווקא בנים לא יגידו כזה דבר.

אני אומר את זה באהבה, באמת.

אני חושב שזה סבבה לגמרי.

כיף.

-כן, נכון.

דובר ב: לא בקטע הפמיניסטי, בקטע האסתטי, אני אומר.

זה יפה ביניך.

-כן.

אז תגיד את זה גם בקטע הפמיניסטי, שגם אם זה לא יפה...

-למה?

לא, כי מה הרעיון של להישאר עם שערות, או לא לסדר גבות, או שפם, או זה?

-כן.

זה ה...

-נראה לי, זה ה...

שמונה דקות הראשונות, או החמש, שש דקות הראשונות, גורי: שאנחנו לא מדברים על מלחמה בכלל.

בכלל.

אבל זה כתוצאה מ...

-זו הפעם הראשונה.

דובר ב: בסדר, כי המלחמה הזאת מזכירה לך מה חשוב, ומה פחות חשוב.

-זה מה שחשוב עכשיו.

לא, לא התכוונתי ככה.

-שערות.

התכוונתי ש...

כן!

כן, כי מה שאני זה מה שאני, וזהו, כאילו.

מה שאני זה מה שאני.

-כן.

אתה מבין?

בקטע כזה.

-איך הגעתי לזה?

של להשאיר את שיער גוף.

בקטע כזה, של אני זה משפיק.

-שלמה אתה ישן?

כי אני מהדור הישן.

-לוחוץ עם השפה.

גורי: אבל גם, אי אפשר לדעת אם זה שיער או פיגמנטציה אצלך.

לשפה?

-כן.

חד משמעית פיגמנטציה, אתה רואה את זה, מה אתה לא רואה?

דובר ב: אבל יש חלקים קיים יותר.

זה מה שפיגמנטציה עושה?

אבל אני חושבת שזה קצת, לא יודעת, מוסיף לי איזו סמכות לפנים.

עשית הבהרה פעם?

-מה זה הבהרה?

גורי: כאילו שכזה, עושים חימצון לאזור הזה?

דובר ב: לא, לא עושים את זה בחימצון.

איך עושים?

-אתה מדבר איתי עכשיו על פיגמנטציה.

גורי: אני לא יודע איך עושים, מה עושים?

-לא, חימצון זה דבר שעושים בשיערות.

מה מייקל עשה בזמנו?

דובר ב: מה?

מייקל?

מה, סדרה מייקל?

מי זה מייקל?

אה, לא.

ג'קסה.

-הוא עשה את זה לאור שלו.

-כן.

פיגמנטציה, זה כי הייתי בשמש הרבה, וזה החלוף בחורף.

כבר היית בשמש, מה את עכשיו?

-הייתי בסינן.

לא, אני לא מבינה למה אנחנו מדברים על זה.

-את מוכרת את הפיגומים כל היום.

גורי: כמה בית בשמש, מי שישמע?

באמת.

לא, אמרת את זה בכאב, כאילו שהעבודה שלך מצריכה שעות של שמש.

הייתי הרבה בשמש, אתה יודע את זה?

-נכון.

דובר ב: את יודע שאני נאלצתי לחשוב מחשבות בשמש.

-בטח.

זה קרה לי.

אתה, נושא השיחה, כשיחתכו את התוכנית לקטעים, לעלות לאפליקציה.

-את יודעת שאני לא רואה את זה, גורי: ואני סתם שגע אותך עם זה.

נושא השיחה הוא...

-ואני אומר את זה רק כי אתה אמרת את זה.

דובר ב: השפם הפיגמנטי שלי, וכיצד אנחנו ניפטר ממנו?

אני רוצה שיהיה לי תוספת כזאת טיפה, טיפה, תראה, נכון.

אני רוצה טיפה של כזה, תקשיבו לי, אני יודעת מה אני מדברת.

ותדעו לכם ששפם פיגמנטי, זה נותן את האפקט הזה.

גורי: אפרופו סמכות, ראית שסטר חייות פרשה?

זה פשוט לא...

-לא מעניין אותך.

לא נראה לי בכלל...

-אני יוסל חדש מהעולם הישן.

פרשה, ויש לה שלושה חודשים שבה...

-זהו, הסתיים, בשבעים...

דובר ב: שבה היא יכולה לכתוב פסקי דין, נכון?

-כן.

אבל הגיע הרגע הזה שכל כך פחדנו ממנו, לא פחדנו ממנו, חששנו ממנו מהעולם הישן.

גורי: רגע, רגע, יש איזו תחושה...

רגע, עשתה לי לעשות סדר.

וואי, וואי, מה זה עכשיו...

-אנשים, אנשים...

דובר ב: זה במיוחד, יש לי כל מיני אנשים כאלה בחיים שזה, שאם אני מדברת איתם על משהו...

-ד"ר סוס.

גורי: אני נראית כמו ד"ר סוס?

-ככה את נראית.

דובר ב: כן, אני לובשת גולף פסים כחול-לבן.

-זה ד"ר סוס, זה ממש זה.

גורי: זה מיקוס, חשבתי שזה יהיה בסדר, זה לא טוב.

-זה מיקוס.

דובר ב: טוב, אנחנו מתפזרים כאילו אנחנו בשגרה.

-אסתר חיות.

גורי: אני נראית כמו אסתר חיות עם הגולף פסים הזה?

-היית מתה.

דובר ב: היית מתה.

-נכון.

גורי: ולשיר כמוהה.

דובר ד: בוא נעשה עכשיו בטל.

דובר ב: אסתר חיות ואני.

-כי מה רוצים?

מי שרה יותר טוב?

את קול דה זייס.

גורי: לא.

-אני רוצה לראות.

-מי שרה יותר טוב?

חיים משה.

את קול היטב.

דובר ב: חיים משה, אם אתה רק מתייחס לשיר, זה שיר שגם ירדי נערה זה הייתה יכולה לשיר באותה קרוט.

גורי: היא תמרצנת, מה את הרצנת?

דובר ב: לא, כי חיים משה, אתה נותן את זה בתור דומה לאיזה שיר...

לא, כי אני יודע שאסתר חיות אוהבת את חיים משה.

אסתר חיות אוהבת את חיים משה, ואני יודעת על זה רק עכשיו?

גורי: בוודאי, הולכת לכל ההופעות שלו.

דובר ב: תבדקי עכשיו, תבדקי אותי.

יש, אני מאמינה לך, יש וידאו איפשהו של אסתר חיות בהופעה של חיים משה.

גורי: שמי גם, אני לא צריך לקשח, תכתבי גם גורי אלפי...

ניברנו על זה.

-מספר הכלבה, ותראי מה את רואה.

גורי אלפי מגליק כלבה, אני חושב שזה הניסוח.

-זה ייקח אותי לדארק...

דובר ב: לאיזה אתר ביקור?

לגלוש בפרטי או ברגיל, באנונימי?

או באיזה לגלוש?

-זה הפרצוף של מאיה.

גורי: זה הפרצוף של כל המאזינים שלנו ברגע זה.

דובר ג: אבל התחלתי לדבר על משהו קודם.

-הם שמו לקט, גורי: הם שמו הקלטה כנראה מפעם, כי זה לא יכול להיות עכשיו.

דובר ב: שיש כל מיני אנשים בחיים שלי, במיוחד אחד מהם, שאם מדברים איתו על משהו מהעולם הישן כזה, אז אומר, לא, זה...

כאילו, אי אפשר לדבר על זה יותר, נכון?

כאילו, על דברים שהיו.

גורי: זה מטומטם?

זה מרגיש פשוט מטומטם?

דובר ב: לא, זה מרגיש בסדר גם לדבר על דברים שהיו.

-כן.

-באמת.

כי זה לא אומר שאנחנו פחות מרגישים על מה שקורה עכשיו, וזה לא אומר שאנחנו פחות מגויסים לזה.

-טוב, תכף אני...

גורי: קיבלתי וידאו של אסתר חיות בהופעה שלך עם משה.

-תודה רבה.

דובר ב: תודה רבה.

-האם אתה גילח את הכלבה בהופעה שלך עם משה?

גורי: כן, תוכל שאושרת לינדה.

דובר ב: אפשר לשים שיר, כן, אני מרגישה שאנחנו מוצאים מזה רבות.

גורי: אחר כך אני חוזר רגע להתעצבן על משהו.

טוב.

-אוקיי?

-טוב.

זה "סוליד גראון".

כי ונוק, המדהים הזה, דובר ב: שוב, זה שיער.

מפרק אותי.

דובר ג: ‫‫"הכי זאת היא כשקוד ומתחררת" דובר ד: ‫"וישב את העצמאות שלך?" דובר ג: ‫"הכי זאת היא כששבו לנ ministry" ‫"בת אומרה: 'נעדו ותסעו" ‫"כשזה מתאור, אני לא ארדן את כל הלבים" ‫"הליב יכול להיות לא מיוחד" ‫"אני נמצא על ידי העולם" ‫"שם לא יהיה אף אחד ארגון" ‫"זה הכי קטן" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" ‫"איך זה להיות בפנים שלך?" ‫"לא רוצה להבין" ‫"אני יודע שאני פה ואני לא מתקדם" ‫"אני על ידי עצמי היום" ‫"כשזה מתאור, אני לא ארדן את כל הלבים" ‫"הליב יכול להיות לא מיוחד" ‫"אני נמצא על ידי העולם" ‫"שם לא יהיה אף אחד ארגון" ‫"הלו, תעזור לי" ‫"אני לא מבין" ‫"האם זה בסדר?" ‫"אם אני מתחילה לתת את הכי קטן?" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" דובר ג: ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" דובר ג: ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" ‫"הכי קטן היא שם לא יוחד" דובר ג: ‫"102, רדיו תל אביב" דובר ב: ‫"לכוחות לאומי תושבי הדרום, ‫אנחנו איתכם גם בשעה קשה זו.

‫"פתחנו בעבורכם קו חם יהודי.

‫"מזמינים אתכם להתקשר לחוכבית 5946 ‫"ונוודא שתקבלו סיוע במידע ‫וביצוע כל פעולה בנקאית.

‫"ותקווה לימים שקטים יותר.

‫משפחת לאומי" דובר ג: ‫"פצועים ומשפחות שקולות, ‫הביטוח הלאומי פתח למענכם קו חירום ‫"כדי שתוכלו לקבל סיוע מיידי ‫שאתם זכאים לו ברגעים קשים אלו.

‫"פיצוי למשפחות הפצועים ‫על עובדן הכנסה בתקופת ההשפוז, ‫"סידורי לינה סמוך לבית החולים, ‫החזרים תמורת התרופות ומכשירי עזר לפצועים, ‫"השתתפות בהוצאות העבל ‫למשפחות שקולות, ‫"הבאת קרובים מחוץ לארץ ‫ושירותי עזרה וסיוע נוספים.

‫"המוקד פועל בימים ראשון עד חמישים ‫משמונה בבוקר עד שמונה בערב ‫"ומספרו 02-626-9999.

‫"התקשרו ותקבלו את כל המידע.

‫איתכם גם ברגעים אלו הביטוח הלאומי".

‫חייל, בזמן שאתה שומר על כולנו, ‫יש מי ששומרים עליך.

גורי: ‫אתה חווה מצוקה או קושי ‫וזקוק לאוזן קשבת?

דובר ג: ‫עמותת איראן כאן למענך, ‫בכל נושא ובכל שעה, באילום שם.

‫*2201, בצ'אט ובוואטסאפ באתר איראן.

‫איראן, שומרים על הנפש שלך.

‫שלום, כאן פרופ' אייל פרוכטר, פסיכיאטר.

‫כולנו עוברים ימים קשים במיוחד.

‫הורים לילדים.

‫הרבה מהיכולת של הילדים ‫להתמודד עם המציאות תלויה בכם.

דובר ב: ‫אנחנו ההורים מעבירים ‫את המצב לילדים.

דובר ג: ‫ככל שנהיה ריגועים בעצמנו ‫ונשדר ביטחון, כך הילדים יקבלו ביטחון.

‫אתם צריכים תמיכה.

‫במוקדי הסיוע יש אנשים טובים ‫שמחכים להקשיב ולעזור לכם.

‫אלה ימים קשים.

נעבור אותם יחד.

‫מידע באתר משרד הבריאות.

דובר ב: ‫הקוחות כללית, במיוחד עכשיו, ‫כללית איתכם מסביב לשעון.

‫שעות הפעילות של שירות רופאי משפחה ‫אונליין הורחבו למענכם עד 11 בלילה.

‫חזרנו.

אני מרגישה ש...

‫-מה?

‫הנה, דברים קצת קורים.

‫-מה?

‫אנחנו רואים שמשפחות החטופים ‫עודקנו, זה לפחות מה שדובר צה"ל אומר.

‫טוב.

‫אנחנו מתרכזים עכשיו על דברים ‫כי אפשר רוגע קטן?

גורי: ‫שנייה.

‫-אוקיי, בבקשה.

‫שנייה, שנייה, שנייה.

‫אבו מזן כותב ומוחק.

‫מה, אתה בוואטסאפ איתו?

‫את יודעת, אבל זה בדיוק זה, ‫זה כזה, נכון של התנהגות של...

‫לא יודע מה, של תינאיג'ר, לא...

‫-מה הוא כתב ומחק.

‫הוא כתב ומחק, כתב גינוי ‫לפעולות החמאס, ואז מחק.

דובר ב: ‫היה כמה שעות.

‫-בסדר, מה...

גורי: ‫לא, לא, לא בסדר.

‫-אבו מזן תמחק אישו יגן.

דובר ג: ‫לא, לא, לא.

גורי: ‫הפעולה הזאת של לכתוב ולמחוק ‫היא בדיוק הפעולה שאומרת, ‫אני לא חושב בתור אדם עצמאי ‫עם מוח, עם היגיון, ‫אני נבנת לפי תחושות של מי שמסביבי ‫ושל הכוחות שפועלים עליי, ‫ואני בובה, ואני לא רלוונטי.

‫האיש לא רלוונטי, וזה עשה אותו ‫עוד יותר לא רלוונטי, ‫והעניין של החלשת הרשות על ידינו...

‫קרה.

‫קרתה והייתה גרועה מאוד...

‫-אתה אומר שזו הנקמה שלו?

דובר ב: ‫סליחה.

גורי: ‫זו לא הנקמה שלו.

‫זאת לא הנקמה שלו.

‫אני לא נותן לו כזה איזה ייחוס ‫של איזה משהו פעל תני מדי.

‫אני אומר, אמנם אנחנו גם החלשנו, ‫אבל הוא גם חלש.

‫וזה מנהיג של מה?

דובר ב: ‫כל מה שאני יכולה להגיד ‫זה שאני יודעת מעט מאוד על אבו מזן.

‫בסדר?

וכל מה שאני יודעת ‫על אבו מזן ‫עבר אליי דרך הגבות של יונית לוי.

‫וחוץ מזה, אני לא יודעת עליו כלום.

‫מסתבר.

גורי: ‫מסתבר, והמלחמה הזאת ‫הוכיחה לי את הדבר הזה.

דובר ב: ‫וגם הדברים שחשבתי, ‫וכל מה שאנחנו מדברים ‫על ניפוץ הקונספציה, ‫זה גם קשור אלינו.

‫ואם אנחנו, אתה ואני ממש, ‫לא נעשה איזה חשבון נפש פנימי ‫בדעותנו, לא זזנו מספטימטר.

‫-כבר עשינו את זה.

גורי: ‫נכון, ואנחנו צריכים להמשיך.

‫-כבר עשינו את זה בהרבה דברים.

דובר ב: ‫אנחנו צריכים להמשיך לעשות.

‫-כן.

‫אבל רק סמוטריץ' וביבי ‫והאבו מאזן טעו ועוד.

‫איך הם טעו?

‫הזו עצבות אבו מאזן.

‫לא, לא, כן.

‫-אני מדברת על הנהגה הישראלית.

‫לא, לא, נכון, זו הייתה טעות.

‫ההנהגה הישראלית עשתה טעות.

‫מה זה טעות?

‫טעות זה קטן על זה.

‫אבל אולי גם אנחנו, ‫לפחות ממה שאנחנו חושבים.

גורי: ‫אבל גם על זה אני רוצה להגיד משהו.

‫-על התנצלות.

‫אני חושבת שאתה רוצה לדבר על זה.

‫-אני שנייה, אני מדבר גם על זה.

‫על להקות על ח' וכל הדבר הזה.

‫-כן.

דובר ב: ‫לשנות דעה, לא להקות על ח'.

‫-אוקיי.

‫חשבתי לפי הפרמטרים שהיו, ‫והפרמטרים השתנו, וזה לא בושה, ‫וזה לא בחיתות חוכמה, להגיד, ‫אוקיי, חשבתי ככה, ‫הנה, הנתונים השתנו.

‫זה לא אומר גם שטעיתי קודם, ‫אתה כל פעם חושב לפי איך שהיו דברים כרגע.

‫כרגע הדברים השתנו מאוד מאוד, ‫בוא נחשוב מחדש.

‫לא לפחד לחשוב מחדש, מה קרה?

‫-נכון.

‫גם אם חשבתי משהו, וגם אם הייתי ‫נגד מה שאני אחשוב עכשיו, ‫קודם יכולתי לטעון טיעונים.

‫העולם השתנה, אז הדעות משתנות.

‫ובעניין הזה, ההתנצלות של סמוטריץ' ‫שמשנה אותנו.

-גם אנחנו השתננו.

גורי: ‫זה ממש משנה אותנו.

‫-בוודאי.

נכון?

-מבחינים, כן.

דובר ב: ‫ההתנצלות של סמוטריץ' שמחה אותך ‫או עצבנה אותך?

‫את יודעת שאני לא עסוק בזה?

‫-אני סתם שואלת רק לך.

גורי: ‫הדעות שאני לא עסוק בזה ‫ולא מעניין אותי מה סמוטריץ' חושב.

‫מעניין אותי מה עושים.

‫זה כל מה שמעניין אותי.

‫להתנצל זה לא פעולה?

‫-זאת לא פעולה, זה לא רלוונטי.

‫אני רוצה לראות עשייה.

אני ככה, ‫יש עד הרגע של...

דובר ב: ‫אני רוצה לראות גם את כל ממשלת ישראל.

‫שנייה, דקה, רק קטן.

‫אני רוצה לראות את ממשלת ישראל ‫כמו שהם אוהבים לפתוח סניפים ‫בחווארה ובחברון.

‫איך הוא כולם תפתחו סניף בדרום?

‫איפה שיושבים דני קושמרו וסטיינמן, ‫יושבים שם על אי תנועה כבר עשרה ימים.

‫הם על אי תנועה, ‫הם שדרים מתחת לרמזור.

‫בכלל, הם רק ביחד עכשיו.

‫-כן.

‫וזה נראה כאילו סטיינמן ‫הגדל להיות דני קושמרו, ‫זאת אומרת, הוא מגדל אותו.

‫אז הם יושבים שם, ‫גם אתם, ממשלת ישראל, ‫פתחתם עם שולחן בחברה.

‫אנחנו קוראים לזה פאדווה, לא?

‫-איך?

גורי: ‫כן, פאדווה.

‫-איזו שפה אתם מדברים?

מה זה?

דובר ב: ‫ג'דאי.

‫-אה, נו, שפה של בנים.

דובר ג: ‫כן.

‫-אז גם ממשלת ישראל, דובר ב: ‫איך שהם עשו עם שולחן בחברון?

‫לך, אדוני בן גביר, ‫תעשה את השולחן הזה שם על ידם.

‫-תדעי, זה לא מעניין.

גורי: ‫אותי זה מעניין.

‫-לא, בסדר, סליחה, ‫אני חס וחלילה, לא מזלזל בזה ‫שזה מעניין.

דובר ב: ‫לא, לא, אני יודעת, אתה אומר את זה ‫ממעורבות רגשית, לא כי...

‫יש עד שבת שבעה באוקטובר בוקר, אוקיי?

‫-כן.

גורי: ‫יש עד הרגע הזה.

‫-נכון.

דובר ב: ‫ויש מהרגע הזה.

‫-גם מהרגע הזה יש כמה מהרגע הזה.

‫יש מהבוקר, ואז יש מהצהריים, ‫יש עוד שינוי, ואז יש...

גורי: ‫אני אומר, העיניים של כולנו עליכם.

‫של כולנו.

‫אתם מרגישים את העיניים האלה עליכם?

‫-הוא עבודך.

‫יפה.

תעבדו, תעשו את העבודה.

‫תעשו עכשיו את העבודה.

דובר ב: ‫אבל אם הם בלתי מוכשרים לעבודה...

‫-בכל משרד.

‫אז תתפטרו, הנה.

‫-אף אחד לא יודע על עצמו גורי: ‫שהוא לא מוכשר.

‫-דיסטל, סליחה, היא הבינה את זה.

דובר ב: ‫לא, דיסטל התפטרה כי הוא הקים ‫צוות הסברה בלעדיה.

‫זאת אומרת, כן, אפשר להגיד עד מחר ‫שגליד דיסטל התפטרה, ‫אבל ביבי נתניהו פיתר אותה לפני זה ‫בלי להתקן אותה על זה.

‫מה נשאר לה לעשות?

‫לשבת עם המטפסת לנסות ‫לסנחן את זה עם הטלפון?

‫מה נשאר לה לעשות?

כלום.

גורי: ‫את יודעת, אני אגיד משהו ‫על בלתי מוכשרים.

‫מה התפטרה בה?

‫-את יודעת מה?

‫אני אגיד משהו על בלתי מוכשרים.

‫-כן.

‫מכירה הרבה?

‫-סליחה, רק גלגלית דיסטל, דובר ב: ‫יוזמה אזרחית שתוך שנייה מגייסת ‫את כל אנשי היצירה בישראל.

‫לא יכולת לעשות?

‫שחוץ פנית וחצופה, כן?

גורי: ‫אני פגשתי ופוגש עדיין בחיי, ‫המקצועים במקצוע שלי, ‫הרבה אנשים לא כל כך מוכשרים.

‫-נכון.

‫אמיתי.

‫-נכון.

‫אבל את יודעת מה?

יש להם?

‫יש להם חריצות.

דובר ב: ‫והם לא יודעים שהם לא...

נכון.

‫-הם לא...

את יודעת מה?

‫אני לא בטוח שהם יודעים.

‫אני לא בטוח שהם יודעים.

גורי: ‫אבל יש בהם חריצות ויש בהם יעילות ‫ויש בהם התמדה ונחישות.

‫ורצון טוב, ורצון טוב לא לשבת ‫באיזה בית קפה, ‫לא להיות איפה...

‫כשהיא אומרת את המשפט ‫"אני הייתי במשרד מהבוקר עד הלילה", ‫זה לא אומר לי כלום.

‫זה לא אומר לי כלום.

‫אני רוצה לראות עשייה.

עשייה גרועה.

‫אני רוצה לראות אותה, אבל.

‫אני רוצה לראות את הזיעה שלכם עכשיו ‫ואת הדמעות שלכם עכשיו ‫בעשייה שלכם.

‫כן, היא אומרת ש...

‫הרי מה היא אמרה בעוד פעם?

דובר ב: ‫היא אמרה שני דברים.

‫-לא, זה לא פריטה, זה סתם.

‫היא אמרה שזה באשמה דניק ושמרון.

‫-בסדר.

‫והיא אמרה ש...

‫שהם עושים מאחורי הקלעים, ‫אז מי הפיק את הסרטון של מורנה טייס ‫בזמן שנשים צעירות מאוד, ‫כמו אלה מטוויטר, ‫מנסחות סלוגנים כמו "חמאסיס אייסיס", ‫כמו דברים שמשנים את התודעה.

‫היא הפיקה סרטון למורנה טייס.

גורי: ‫אגב, אמרו לי על זה שכל דבר ‫שאני מעלה כדאי שיהיה גם ‫את ההאשטאג הזה של חמאסיס אייסיס, ‫כי זה חשוב.

דובר ב: ‫זה מאוד חשוב, כן.

‫-כל הדברים שאתם מעלים.

‫מה אכפת לכם?

‫תוסיפו גם את ההאשטאג הזה.

‫תוסיפו את זה.

-כן.

‫-לא?

-כן, תלוי...

‫לאן אתם רוצים לפנות כאילו...

‫-זה עכשיו על איזה 20,000, 30,000, גורי: ‫אני רוצה שזה יהיה מיליונים.

‫-אתה...

כדאי מאוד לעקוב אחרי...

דובר ב: ‫קוראים לה אלה לאב טראבלס, סליחה, ‫זה השם שלו בטוויטר.

‫זו בחורה צעירה שפשוט...

‫-לא בטוויטר, אבל במקום אחר...

‫כן, אני לא...

‫-כן, לא, אני חושבת שגם באינסטגרם...

גורי: ‫אני לא מצליח להיות לרגע שם.

‫-תפקד שם דברים מאוד מנחמים.

‫כן, אולי בפיד שלך, אני צריך להיות ‫פשוט בפיד שלך, אבל אני לא יכול...

‫תגבו אחרי תסריטאים.

‫-הוא פותח וזה כזה...

דובר ב: ‫רשף שי, מתן חלק.

‫-כן, כן.

‫זה חמוד מתן.

‫וגם הרשף עושה...

‫הרבה תסריטאים מקייסים עכשיו.

גורי: ‫כעסתי ואני אומר עכשיו רגע ‫משהו אופרטיבי.

-אוקיי.

‫אני רוצה לדבר על משהו שאני מדבר עליו פה ‫מלא זמן, מנסה "טו פרקטיסית", ‫כל כך גרוע בזה ולא מספיק, ‫וזה לשלוט בשפה הערבית.

‫רגע, שש...

-לרגע.

דובר ב: ‫אני יודע מה אתם עכשיו...

‫-מי שלא רגוע שיעבור תחנה אחרת, ‫היי, היי, היי.

‫-אנחנו לא מתנצלים.

גורי: ‫תקשיבו, אני מבקש מכם עכשיו ‫לחשוב רגע את המחשבה הזאת יחד איתי.

‫אם היה, ואני מנסה להיות אופרטיבי ‫עם זה, אם היה בצה"ל, בצה"ל, ‫לא משנה איפה אתם בצה"ל, ‫ג'ובני, קיומיות, זה, בקו, ‫בקו לא משנה מה אתם בצה"ל, ‫יש, במהלך השלוש שנים או שנתיים ‫שאתם שם, יש לימודי ערבית.

‫הם חובה.

תקשיבו רגע.

דובר ב: ‫לא הבנתי.

‫-לימודי השפה הערבית.

גורי: ‫אתה מציע שזה יהיה בצה"ל.

‫-אני מציע אופרטיבית משהו.

‫לימודי השפה הערבית.

‫לכל חיילי צה"ל.

דובר ב: ‫למה בצה"ל?

למה לא לפני?

‫-רגע.

גורי: ‫אז תסבי, כי לפי דעתי, צה"ל זה גוף ‫שיודע לעשות דברים כאלה.

דובר ב: ‫ומערכת החינוך פחות.

‫כי מערכת החינוך היא לא...

גורי: ‫בוא נעשה למגרות.

‫-מערכת החינוך, ‫ההבדל בין צה"ל למערכת החינוך, ‫ואני לא אכנס לזה יותר מדי, ‫היא שאנחנו הולכים לפי סקטורים, ‫המערכת החינוך שלנו היא סקטוריאלית, ‫היא הולכת לפי הסקטורים, ‫והיא מחנכת קהילות לפי רוח הקהילה.

‫ככה זה מה שקורה מאז ומתמיד.

‫כל פעם משרד החינוך מוציא איזה מזכר, ‫אף אחד...

‫-חוזר.

חוזר.

‫וכולם מתעלמים מזה, זה לא משנה.

‫זה לא עובד גם ככה.

‫לא להדתה ולא להדתה, ‫ולזה ולא לזה.

‫כולנו סקטוריאלים, אנחנו מחנכים ‫את הילדים שלנו על פי הקהילה שלנו ‫באזור שלנו.

זה מה שקורה.

‫-כן.

-צה"ל זה אחרת.

‫וצה"ל יכול לעשות את זה.

‫לא רק זה.

‫צה"ל יגייס מורים לערבית שהם ערבים ‫כדי לעשות את הדבר הזה.

אוקיי?

‫אני ממשיך את העניין האופרטיבי.

‫-בטח.

‫שבשירות.

-דמיינו עכשיו את העולם הזה ‫בעוד כמה שנים טובות, בסדר?

‫כן.

-שכולם עוברים את ההכשרה הזאת.

‫-כן.

‫ואנחנו יודעים ערבית.

‫אנחנו יודעים פה כולנו ערבית.

דובר ב: ‫אני יכולה להציע שחוץ מהערבים, ‫גם מזרחים מבוגרים יבואו גורי: ‫ללמד את הערבית הזאת?

‫-אני מצטער, אבל לא.

‫אוקיי.

-ממש ממש לא.

‫-אני הולכת איתך, מה שאתה רוצה.

‫ערבים, ערבים שדוברים ערבית פלסטינית.

‫-מדוברת.

דובר ב: ‫תפסיקו איתנו עם הספרותית הזאת.

‫אני לא באה עכשיו לבית אריה ‫ל"אש אי" לתעדות וניה בערבית.

‫-זה נכון.

זה ממש...

גורי: ‫לא מבוינת בזה.

‫מה עכשיו אתם דואגים לי?

‫ממש נכון.

תכף יגאל אושרי יהיה פה.

דובר ב: ‫אני רק רוצה להגיד למאזינים ‫והמאזינות שהוא לא סתם מדבר.

‫אתם יודעים שגורי למד ערבית ‫והוא יודע ערבית.

גורי: ‫אני לא יודע ערבית ולא למדתי ‫מספיק ערבית ואני צריך לחזור לזה.

דובר ב: ‫בסדר, אבל אתה כן יודע.

‫-ולפני שהיה את כל הדבר הזה, גורי: ‫דיברתי עם המורה שלי ואמרתי לו, ‫בוא נקים קבוצה שאולי בתוך הקבוצה ‫יהיה לי קל ללמוד, כי נעשה עם קבוצה, ‫ורציתי לדבר איתך ולדבר עם זה, ‫ולא הצלחתי לעשות את זה ‫ולא עשיתי את זה.

דובר ב: ‫הנה, עכשיו אז בוא נעשה את זה.

‫-נעשה את זה.

גורי: ‫הזדמנות טובה.

‫-נעשה את זה.

חשוב, חשוב.

‫רוצים לבוא איתנו לקבוצה?

‫יהיה צחוקים.

דובר ב: ‫את יודעת איזה סיפור?

‫סיפור ששמעתי מאחד האנשים גורי: ‫שהיו במסיבה שהם לקחו למישהו...

‫-פגשת אותו בבית חולים?

‫כן, ברור.

‫לקחו למישהו מכשיר קשר.

דובר ב: ‫מה זה למישהו?

‫-לאחד המחבלים.

גורי: ‫למחבל, כן.

‫-ולקחו אותם.

דובר ב: ‫הם באו עם מכשירי...

אוקיי.

‫-ברור.

מה זאת אומרת?

גורי: ‫הם כולם היו מסונכרנים ומתואמים פיקס.

‫עכשיו, כל הדיבור הוא בערבית, ‫והם לא מבינים.

הם לא מבינים.

‫אחרי זה הצטרף אליהם, חבר אליהם ‫דרוזי שתרגם להם מה הם אומרים, ‫איפה הם, מיהם, מה הם, ‫מה קורה, מה הפעולות.

‫כמה זה היה מציל חיים הדברים האלה, ‫כמה זה היה מציל חיים, ‫אנחנו לא יודעים את השפה.

‫כמה אנחנו בורים, ‫אנחנו לא יודעים את השפה ‫של כל מי שמסביבנו.

דובר ב: ‫מי ידע קצת את השפה?

‫רחל מאופקים.

-נכון.

‫בוא נשים שיר איזה מאוד מדכדך ‫וצודק כל מה שאמרת.

גורי: ‫כן.

זה "מהר".

‫"קדום גדולים לאיש".

דובר ג: ‫"בכה אלי תשוקתי, גורי: ‫"בכה חשקי, באהבתי, דובר ג: ‫"לכה ליבי וחיליותי, ‫"לכה רוחי ונשמתי, ‫"לכה ידיי, לכה רגליי, ‫"וממחיתי, תכונתי, ‫"לכה עצמי, לכה דמי, ‫"ואורי, עם גבייתי.

‫"אה...

‫"לכה עיניי ורעיוניי, ‫"וצורתי ותפליטי, ‫"לכה רוחי, לכה כוחי, ‫"ומבטחי ותקוותי.

‫"לכה אמת ולא אגמת, ‫"עדי תאיר את אפלתי, ‫"לכה אזעק, לכה אטבק, ‫"עדי שובי לאטמתי, ‫"אה...

‫"לכה מלכות, לכה גאות, גורי: ‫"לכה תהות והילתי, דובר ג: ‫"לכה עזרה ועצרה, ‫"היעזרי וצרתי.

‫"ומאני ומחיי ומכוחי, ‫"ועוצמתי, תקש נדף, ‫"מאוד נדף, ‫"ואיך תזכור, משוגעתי.

‫"אה...

דובר ג: ‫"והורגנוז לפניך, ‫"כה סטרי וסוכתי, ‫"ותחצל כנפך, ‫"תננה את מחיצתי".

גורי: ‫מה את חושבת על זה שביידן יבוא ‫או לא יבוא לבקר פה בזמן הזה?

‫כמה זה עקוטי בעינייך?

‫-עקוטי.

-כן?

-כן.

דובר ב: ‫הרבה אנחנו מדברים על דעת הקהל.

‫אני רק רוצה להגיד, ניהול המערכה ‫לעומת דעת הקהל או הציבור וזה, ‫במלחמה מהסוג הזה שבה הנלחמים ‫והחזית היא העורף, ‫יש חשיבות גדולה לדעת הקהל ‫ולמורל הלאומי ולכל הדברים האלה, ‫משום שאנחנו הנלחמים פה.

‫לא אני, יש יותר, כן, ‫אבל אני חושבת שעשה טוב ביבי ‫שהוא אמר לו את הדבר הזה, ‫בוא תוכיח את עמידתך היתנה לצידנו.

גורי: ‫אני חושבת שיהיה עושה טוב ביידן ‫אם הוא יבוא לכאן באמת, דובר ב: ‫ואני חושבת שתהיה לזה משמעות, כן.

‫בטח שיש לזה משמעות.

‫מה, לא הייתה משמעות לזה?

‫להבדיל, להבדיל.

‫שאנחנו לא נותנים לאוקראינה ‫כיפת ברזל?

גורי: ‫הייתה משמעות.

כל דבר שהעולם עושה ‫לגבי מדינה שנמצאת באימות, דובר ב: ‫יש לו משמעות.

‫והמשחק העולמי, הדיפלומטיה העולמית, ‫היא לפעמים מכריעה במלחמות.

‫היא לא הדבר היחיד שמכריעה מלחמות.

‫אני נורא הסתכלתי אתמול, ‫את זוכרת, אמרת לך שהסתכלתי ‫בספר "ארבעי אלה שנות", ‫שאלה ה-57, לראות מה היה פה ב-74.

‫בוא נראה מה היה בעצם אחרי הים כיפור, ‫מה קורה בעולם של אחרי מלחמה.

‫ואני נורא, יש לי מוח שטרוד בזה.

‫באיזשהו מקום זה אופטימי אצלי בראש.

‫אני יודעת שזה יכול להישמע לא אופטימי, ‫בסדר?

אבל אני...

גורי: ‫אנחנו עשינו לו מזמן ספיישל, ‫והספיישל שעשינו היה כוורת.

‫נכון.

‫-ומה שקורה באמת קצת אחרי זה...

‫כוורת?

‫-כוורת.

דובר ב: ‫כן, שכבר יצאו בזמן הזה.

‫זאת אומרת שאנחנו צפויים לאיזה עולם...

‫כן, זה משהו נונסנסי, ‫משהו קצת משחרר.

‫-מחאתי גם.

‫יש בו משהו מחאתי.

‫-המחאה היא לא להיות פומפוזי, גורי: ‫המחאה היא לא להיות עכשיו מרש צבאי.

‫-אתה חושב שככה היה העולם?

דובר ב: ‫נכון.

אבל אני מרגישה שזה כבר קרה, ‫זאת אומרת גם עכשיו...

‫קרה לך, אז תגידי, מה...

‫-לך קרה.

גורי: ‫לא, את כולך התכווצת, מה?

‫אז דברי.

דובר ב: ‫אבל אנחנו באמצע שידור.

‫-אבל רגע, אי אפשר שתהיה ככה...

‫שיהיה לי...

טוב, כי אתה באת לבוש היום?

‫מה זה לבוש?

‫לא, את.

‫-מה, גולף?

‫גולף.

‫-זה לא טוב?

‫אז יש אנשים שחושבים שזה יפה, גולף.

‫-אני אמרתי, איך קיבלתי אותך בבוקר?

‫נכון, נכון, נכון.

אבל שוב, ‫על גולף יש לנו להגיד את מה שאמר ‫הסטנדאפיסט שאני לא זוכרת ‫איך קוראים לו, הכי יפה, ‫שגולף זה ללכת כל היום...

‫-זה כאילו בן אדם מבוגר חונק אותך קצת.

גורי: ‫לאט, כן.

יופי.

זה נהדר.

‫זה באמת ההרגשה.

דובר ב: ‫מישהו לוקח אותי קצת אחורה.

‫ובכל מקרה, כן, זה מה ש...

‫הדיפלומטיה העולמית, שם היינו.

‫כן.

‫-ואני גם חושבת שיש לזה חשיבות.

‫אגב, כמו שביום כיפור היה כאן ‫את כל...

‫הרכבת האווירית של האומנים.

‫-כן.

‫וזה עשה משהו, זה דבר שאנחנו ‫לא זוכרים עד היום.

‫אז איך יראה העולם שאחרי?

‫אז אתה אומר על פומפוזיות, ‫אבל אני מרגישה שהפומפוזיות ‫כבר עכשיו אין אותה.

‫מה שאמרתי קודם על טליה לנקרי ‫והלבקות בשידור ועל הדבר הזה, ‫זה כבר נעלם.

גם הגיבורים ‫הכי גדולים של השעה...

גורי: ‫זאת אומרת, אתה שואלת, ‫האם נחזור להיות ממלכתיים שוב?

‫אני לא יודעת.

‫-או שהחוסר רשמיות בעצם, ‫זה יהיה הקוד שלנו.

‫-שמע, אני חייבת להגיד, דובר ב: ‫אני מקווה שאני לא באיזו ‫אופטימיות יתר, ‫אבל גם הכתבה הזאת אתמול שראיתי ‫על סדרות מול הקיבוצים, ‫אני מרגישה שהיחס הוא אחר.

‫זה לא החלוקה שהייתה עד לא מזמן.

‫-כן.

‫כן?

והזעם על כל מיני דברים, ‫או אתם עושים ועדות קבלה ‫ולא מקבלים מזרחים, ‫דברים שאני אמרתי.

‫-כן.

-אני מרגישה שהדברים האלה ‫מעט משתנים עכשיו.

זאת אומרת, ‫עדיין החלוקה היא החלוקה הכללית, ‫הטבעית, אבל דווקא...

‫כאילו, מלא דברים הופנמו, אני מרגישה.

‫אז איך יראה העולם של 2025?

‫בישראל, לא?

איך יראה העולם?

גורי: ‫הדבר הזה שיש דברים שכאילו, ‫אתה חייב כזאת כמות של דם ‫כדי להערבב אותם ולהגיד את המשפט...

‫-זה מערבב אותם יותר מהר, ‫הוא יותר, אבל זה לא חייב.

‫-ושיוצאו את המשפט, ‫ושכולם יוצאו את המשפט, ‫כאילו, כולנו בני אדם.

‫כאילו, את יודעת, ‫המשפט האובייס הזה, ‫כמה דם, כמה דם צריך?

‫-האדמה שאנחנו נמצאים עליה, דובר ב: ‫אוהבת את המס הזה.

היא הרבה פעמים ‫פה מבקשת אותו, יש מקומות אולי שלא.

‫זה דבר קשה, אני מרגישה, אבל גם...

‫שמע, אני גם באמת מתנחמת ‫מהחיבה שאני חשבת ברחוב, ‫לא משנה מה.

‫באמת.

נמצאת היום ב...

לא יודעת, ‫מוקדם, בבוקר, האלה מהזבל.

‫ממתי אתם אומרים לי שלום?

‫כאילו, אנחנו...

לא יודעת, ‫הנהג מונית של אתמול, טוב, ‫ביי, להתראות שמירי על עצמך, בסדר?

גורי: ‫כאלה.

סתם איזה קטנה, כאילו...

‫ויש איזה משהו...

-הופה לך גולף.

דובר ב: ‫לא, הוא לא אמר לי את זה, ‫כי הוא לא איש כזה לא נחמד, ‫הנהג מונית, שיגיד לי דבר ‫וילחיץ אותי.

זה ביחד עם זה.

גורי: ‫אתה במכונת גילוח.

‫-בא לי לגלח אותך על אפס.

‫וואו, גליח.

‫-אתה אמרת את זה היום לקלבה.

דובר ב: ‫גליח, גליח, גליח.

‫-אמרת את זה היום לקלבה קטנה.

‫גליח.

‫-הנה, טוב, אולי זה לא בסדר.

‫אגב, בוא נתאצבן עוד קצת.

‫ראית שאלה על הלובה ‫והנה ניתוע 150 אחוז את המחירים?

‫דודיאן צודק את זה?

גורי: ‫זה בענייני הובלות, ‫לפי הידעתי, בקארגו שלהם, לא?

-כן.

‫חוצפה, בושה.

-למה?

למה?

‫-למה?

כי כולם צינים.

‫לא, לא כולם צינים.

‫-סליחה, סליחה, אני חוזר.

‫לא כולם צינים, אבל...

‫-אבל אילל צינים.

‫יש גופים כלכליים ‫שעושים ניצול ציני של המצב, כן.

דובר ב: ‫אז אולי אנחנו לא צריכים ‫חברת תעופה לאומית?

גורי: ‫את יודעת שכל החברות הזרות ‫לא מגיעות לפה עכשיו.

דובר ג: ‫בסדר.

‫-לא, זה לא בסדר, אין לך מערך אחרת.

גורי: ‫בגלל זה, העלייה הזאת, ‫כי אין לך עם מה להתקים.

דובר ב: ‫אתה חושב על אנשים שנסעו ‫בתקופה הזאת?

גורי: ‫אין לי שום, אני לא שופט אף אחד, ‫אף אחד.

‫בסדר, אבל רק אלינו.

‫-לא, לא, לא שופט אף אחד.

‫ממש, ממש, ממש, לא שופט אף אחד, ‫וכל אחד יתנהל...

‫נדמה לי שזה קשה, נכון.

‫-כמו שיתנהל, אני יודע, ‫על המון אנשים שהיו, את יודעת, ‫ברכבת האווירית הזאת לפה, ‫כדי להתגייס.

-נכון.

‫-ולא רק כדי להתגייס, ‫כי הרגישו צורך.

‫הבוקר הגיעה אחיינית שלי, גיל, ‫והיא הייתה בטיול בדרום אמריקה.

‫-זה לא...

‫סליחה, היא הייתה בטיול בהודו.

‫-הנה, הוא מאוד בקשר עם המשפחה.

דובר ב: ‫עוד אדם שהספיק...

‫-רגע, נו, לא, היא הייתה זה.

גורי: ‫והיא פשוט אמרה, אין ספק כאילו ‫בכלל שאני צריכה להיות פה עכשיו.

‫צבא, מצבא, לא משנה, היא נועה.

‫-אז היא עוד אדם דובר ב: ‫שחייב, חייב, חייב להיות פה.

‫מיכאל אוזהר טוב, מה העניינים?

‫מיכאל?

‫-אני פה.

-בהלם שהוא פה.

‫לא, בטח שהוא פה, כי בקיץ...

‫-אני פה, בהלם.

‫נכון, בקיץ הרי הוא עשה סובב עולם, ‫עשה טיול אחרי צבא, ‫יש מקום שהוא לא היה בו.

‫-נכון.

-נכון.

‫יש יחטא שהוא לא רקד על סיפונה.

‫-וואו, זה קצת יותר מדי.

‫זה קצת יותר מדי.

‫-ניסה לחגוג לו בעולם.

‫אבל האמת היא שאני באמת מתחבר, ‫גורי, למה שאמרת, דובר ד: ‫שלא צריך לשפוט אף אחד בתוך ‫סיטואציה כזאת ‫איך איזה החלטות הוא מקבל ‫או לא מקבל.

דובר ב: ‫אה, כן?

לא צריך לשפוט?

‫כי אני חושבת שאתה, ‫לא את האנשים האלה, ‫שופט די הרבה ובצדק.

גורי: ‫רגע, רגע, אבל הוא מדבר ‫על אנשים שהם...

‫זה קצת אחר, גל.

‫-בטח, שהם מייצגים את המדינה הזאת.

דובר ב: ‫נכון, אני ניסיתי לה...

‫-אני מדבר על אנשים פרטיים.

גורי: ‫לא צריך להרגיז אותו.

‫-הדרור את...

דובר ב: ‫מה יש לך?

‫-מיכאל, משהו אחר, כן.

גורי: ‫מישהו דיבר איתך באס אמס בינתיים?

‫איזו חלוקה.

דובר ג: ‫תשמע, יש פה חלוקה מדהימה.

גורי: ‫מיכאל, תגיד, דיברנו עם ‫שאולן סטדמסקי היום ‫על ענייני תפקוד, אוקיי?

‫וגם, אני אומר תפקוד ממשלתי, ‫תפקוד של כל מיני מקומות.

‫דיברנו על רשות המיסים ‫ועל ביטוח לאומי, ‫וגם מציין שיש כאלה שכן עובדים, ‫שכן עושים.

‫ואנחנו מנסים להיות חיוביים ‫באיך שאנחנו מסתכלים על הדבר הזה ‫ואנחנו אומרים, אוקיי, ‫הים מה שהיה עד לרגע הזה, ‫בואו תתפקדו עכשיו, ‫בואו תעבדו עכשיו.

‫הם עובדים?

דובר ד: ‫זה לא איזה שהם אנשים שיושבים ‫על חוף הים כרגע, רגל על רגל.

דובר ב: ‫הם יושבים בבית קפה ואוכלים בורקס.

‫-טוב, אבל באמת לא כולם.

גורי: ‫לא, לא, לא, אני לא צוחק, הם לא.

‫הם לא יושבים בבית קפה ואוכלים בורקס.

דובר ד: ‫הם נמצאים במשרד, 24/7, ‫בלאכסטטטטומי, ‫מנסים לעשות ככל שביכול סתם.

‫אני באמת חושב, אין אנשים...

גורי: ‫אוקיי, אוקיי, זה חשוב, ‫זה חשוב מה שאתה אומר, זה חשוב, באמת.

‫אני ראיתי...

‫-כי אנחנו לא יודעים.

דובר ב: ‫אני ראיתי אחד מהם אוכל בורקס, ‫אבל בסדר, אוקיי.

גורי: ‫בסדר, די, שחררת ביטן.

‫-לא, לא, לא, באמת, גלית, אני לא צוחק.

דובר ד: ‫אין אנשים שהם במכוון חושבים ‫שאנחנו נמצאים באיזה, אני לא יודע...

‫אני בטוח שלא.

‫-ויוסעים ושותים ומתמעמים.

‫הבעיה היא לא בנכונות של אותם ‫אנשים שנמצאים במשרדי הממשלה, ‫ממש...

הבעיה היא בסט היכולות שלהם.

‫במשך חודשים ארוכים, כולם עשריו, ‫כולם, אנחנו העיתונאים, ‫היועצים המשפטיים, ‫מנכ"לים מנוסים במשרדים, ‫תפקידים יותר זופרים, ‫מתחת למנכ"ל בכל מיני משרדים, ‫עשריו שממנים אנשים ‫עם יכולות לא מספקות.

דובר ג: ‫ואני רוצה להזכיר לכם ‫קצת אולי איזושהי אנקדוטה קלה.

דובר ד: ‫אתם זוכרים את הספרות ‫המאוד ככה אפיקנטריות ‫ובקצת משעשעות שניהנו, למשל, ‫על משה בן דקן, ‫המפיק של הליכודיידה, ‫שמרגב התקשה למנות...

דובר ב: ‫למנכ"ל משרד התרבותי.

‫-המנכ"ל המשרד השני בגודל, דובר ד: ‫לא במדינת ישראל.

‫התקשה והתקשה והתקשה.

‫זה המשעשע וסיבוני כזה, ‫כי הליכודיידה התחילה להתרעל עלה.

גורי: ‫לא, וגם דובר שם על ערכים, ‫והיה ערך מול ערך, מקצוענות או משילות.

‫אמנות פוליטית.

‫-אמנות פוליטית, הם קראו לזה משילות.

‫כן.

‫-משילות זה אומר שכל מי שבסביבתי דובר ד: ‫יתמוך בי.

‫-אבל משילות זה האמא של הפייק.

‫למה זה האמא של הפייק?

‫-כי בדיוק עכשיו הבלון הזה התפוצץ.

‫לא של המשילות, ‫הבלון הגדול הזה התפוצץ.

‫הבלון הגדול שאפשר לאמנות ‫אנשים בינוניים...

גורי: ‫לא, אני אגיד לך למה...

‫-רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה.

‫שנייה, אתה תגיד.

אני אומר לך ‫מה כן עובד בתפיסה הזאת.

‫מה שעובד בתפיסה הזאת של לרפד ‫את עצמך באנשים בינוניים, ‫ככל שיהיו או לא מקצועים, ‫אבל הם בעיקר לך והם בעדך, ‫זה שהם, אחרי זה אתה שולח אותם ‫לדבר בשמך בתקשורת, ‫והם מתבזים, והם עושים בשבילך ‫את העבודה השחורה, ‫וברגע זה, לעת עתה, זה עובד ‫להרבה משרדים ששלחו אותם פשוט...

‫תגיבו, אתם המקצוענים לכאורה.

דובר ד: ‫אבל אני אגיד משהו טוב ‫על הילד שקד, ‫ואינני מגדול לרדף פדר.

‫-הילד שקד מאיפה זאת באה, כן.

‫אז אני בדיוק אגיד, לפני כמה שנים ‫כשהילד שקד הייתה שרת משפטים, ‫היא הביאה מהלך ששינה את הפונקציה ‫של מה שנקרא משנה למנכ"ל, ‫מפוזיציה מקצועית למשרד אמון.

‫-כן.

‫היא באמת אמרה, לא מספיק ‫שרק ראש המסה שלי הוא איש אמוני, ‫אני צריכה גם איזושהי פונקציה ‫שהיא סמי מקצועית, ‫ולכן יהיה ראוי שגם המשנה למנכ"ל ‫ולא רק המנכ"ל יהיה...

‫נשמע בעיה?

‫אפשר לחשוב על זה לכאן ולשם, ‫אני דווקא לא חושב שזאת ‫כזאת בעיה, אבל, ‫אבל, גורי, לכאורה מה שאתה ‫אמרת מקודם, זה איזושהי פונקציה ‫שהמשנה למנכ"ל יכולה לעשות, ‫היא יכולה לדבר, לתכלל, ‫לעבוד מהקרביים של המשרד ולראות ‫שבאמת מבצעים את מדינות בצר ‫או מושלים, איך שהם אוהבים לקרוא לזה, ‫בסדר?

-כן.

‫אבל כאשר ממנים מנכ"ל שהוא איש אמונך ‫והוא בא ליכולות בן אוני או סלבד, ‫המשנה למנכ"ל שהוא איש אמונך ‫והוא בא ליכולות בן אוני או סלבד, דובר ג: ‫וכל מיני סמנכ"לים שהגיוגי ‫מצא למנסה לדחוק פה דובר ד: ‫ומנסה לדחוק שם, וכל מיני רשי אדפים ‫שמי רגע מנסה לדחוק פה ‫ומנסה לדחוק שם.

‫ככה נראה עסק שמלא באנשים טובים, ‫עם כוונות טובות, ‫אבל עם יכולות פסיות.

פשוט פסיות.

גורי: ‫אני אגיד לך גם מה עוד מתנקם בנו עכשיו?

‫אני אגיד לך מה עוד מתנקם בנו עכשיו?

דובר ד: ‫תסתכלו מה קורה עם אלעל ‫ובכל סוף השבוע האחרון.

‫שלא הוציאו הנחיה בזמן לאלעל ‫לפעול בשבת.

‫לא ידעו להפעיל את מנהיית הדו ‫של המדינה...

דובר ב: ‫רגע, רגע, זה לא שלא...

‫אבל אני קראתי, אני לא יודעת אם זה נכון, ‫לא שלא ידעו, לא רצו.

‫מירי רגב לא חתמה, ‫היא ידעה שיש את האופציה, ‫ולא הייתה מוכנה מסיבות כלשהן.

דובר ד: ‫איך יכול להיות שמירי רגב לא רצה, ‫אבל כן הוציאו שלושה מכתבים בנושא.

‫אני לא חושב שזה יהיה העניין ‫שמירי רגב לא רצה.

דובר ב: ‫כי המכתבים שלה לא היו חד משמעיים.

‫היא לא ידעה לאופציה הזאת?

‫אני ידעתי והיא לא ידעה.

דובר ד: ‫היא לא הסליחה להפעיל ‫את האופרציה המורכבת הזאת בזמן.

‫היא ב-12 בצהריים ביום שישי ‫הוציאה המחיה חד משמעית.

גורי: ‫אני ממש מבקש ומתכנן, ‫ואני יודע שגם חרדים מקשיבים לתוכנית הזאת.

‫אני מתכנן.

‫-מה?

‫אני מתכנן.

רבנים, ‫השמיעו קול, תגידו.

‫אנחנו מבינים שאנחנו ‫בעת של פיקוח נפש.

‫גורי, אתה מבין שאתם מיותרים.

‫-אנחנו מבינים שאנחנו בעת של פיקוח נפש, ‫ושיורידו את ההוראה הזאת, הלאה.

דובר ד: ‫גורי, אבל בשבת הבאה, ‫הארוח כבר יתותר.

‫בשבת הבאה כן יהיו טיסות שאלה.

‫כל העניין הוא בדיוק זה, ‫שלא היו אנשי מקצוע ‫שידעו להוביל את זה בזמן.

גורי: ‫זה בדיוק לאווי מה העניין.

‫-רגע, עוד משהו שאני רוצה להגיד, ‫וזה בהמשך למה שאתה אומר ‫על אנשי המקצוע.

‫לא רק המינויים האלה הם מינויים ‫קושלים, כי הם לא מינויים מקצועיים, ‫והם לא עוזרים לנו כשאנחנו ‫צריכים עכשיו אנשי מקצוע, ‫הם גם סירבו להחליט כל מיני החלטות ‫ולמנות כל מיני מינויים.

‫לכן יש כל כך הרבה פונקציות ‫שנשארו ללא מנכ"ל, ‫שאתה יכול למנות אותן, ‫ללא אחראים.