top of page

טל ותומר קל וחומר - פרק תשעה עשר

תומר חושף בפני טל את נפלאות הAI. אבל שני הפאקבויז שלנו יגלו מהר מאוד שהם משחקים עם אש. אש התבונה המלאכותית.


 

תאריך עליית הפרק לאוויר: 18/01/2024.

תומר: היי, טל ותומר, קל וחומר!

טל: טל ותומר, קל וחומר.

תומר: פרק כלשהו.

טל: פרק כלשהו, עדיין מלחמה.

תומר: עדיין מלחמה, עדיין...

טל: לא נעים, עדיין לא נעים.

תומר: עדיין חיים בקיום מוזר.

טל: לא נעים. אני אגיד לך מה אני מתגעגע?

תומר: נו.

טל: למקלחת טובה.

תומר: מה זאת אומרת, אתה לא מתקלח?

טל: לא.

תומר: מאז תחילת המלחמה?

טל: לא, סתם, אני כן מתקלח, אבל אני...

תומר: אוקיי.

טל: אני מתגעגע למקלחת טובה.

תומר: מה זה אומר?

טל: כאילו, עכשיו שאני מתקלח זה כזה… אוקיי, אני מתקלח, בוא, בוא נתקלח מהר.

תומר: לא, לא באמת.

טל: כאילו, לא באמת, לא... זה לא שאני...

תומר: אז אתה מתגעגע למקלחת ארוכה וטובה.

טל: אני מתגעגע למקלחת שבכיף, שאני לוקח את הזמן בכיף.

תומר: כן, אוקיי.

טל: אתה יודע, אני נוגע בעצמי, אני מסבן את עצמי.

תומר: אתה… אוקיי, אוקיי, זה נשמע...

טל: כאילו, אתה יודע, לאט לאט, בכיף. עכשיו, אני כאילו, שתי דקות, שלוש דקות מקלחת, אני יצאתי משם.

תומר: וואלה.

טל: אין לי מה לעשות שם...

תומר: אז תן לי להגיד לך שאני מתגעגע גם למקלחת טובה, לא בגלל המלחמה.

טל: כי אין לך מקלחת טובה בבית.

תומר: לא, יש לי מקלחת סבבה. יש לי מקלחת סבבה.

טל: אז למה אתה מתגעגע למקלחת טובה?

תומר: אני מתגעגע למקלחת טובה, כי כשאתה אבא, כשאתה הורה, אני חושב שהמקלחות הן כבר נהיות יותר… יאללה, בוא נתקתק את זה, ובוא נצא מכאן, כי יש שיט טו דו, כזה.

טל: זהו, אז אני מרגיש אותו כאילו אני האבא של המלחמה הזאת.

תומר: כן, למרות שאתה לא לקחת שום אחריות עדיין.

טל: לא, אני ממש...

תומר: ולמה? למה?

טל: על המלחמה?

תומר: כן, למה אתה לא...

טל: אני...

תומר: למה אתה לא לוקח אחריות?

תומר: אני צריך לקחת אחריות?

תומר: אתה יודע, אתה האבא של המלחמה.

טל: ראש הממשלה לא לוקח אחריות, אפ׳חד לא לוקח אחריות. אני טל טירנגל, הוא אחראי על המלחמה הזאת.

תומר: טל, טל, אתה רוצה אולי לקחת כאן את הבמה הזאת?

טל: לא, אני לא הולך לקחת שום אחריות, ואני לא הולך להתנצל.

תומר: טוב, טוב. שמעתם את זה?

טל: אני לא הולך להתנצל על מה שאני עשיתי.

תומר: האבא של המלחמה...

טל: אני לא, אני רק האבא שלה בזה שהיא מפריעה לי להתרחץ.

תומר: אה, אוקיי, בסדר.

טל: לא האבא שלה, כאילו מבחינת אני אחראי עליה.

תומר: בסדר, טוב, טוב, בסדר. אני הייתי בהופעה של שלומי שבן לא מזמן, כאילו לפני כמה ימים…

טל: אה, נכון, כי אתה דומה לו.

תומר: נכון, כי אני דומה לו.

תומר: כמו שאני הולך להופעות של רביד, ככה אני גם הולך להופעות של שלומי שבן.

טל: אבל זהו, אבל כמו רביד, אתה דומה לו, אבל לא באמת דומה לו. אתה… יש משהו.

תומר: כן, אתה תטען שאני גרסה יותר מכוערת של שניהם.

טל: לא, לא, לא, לא, לא אומר מכוערת, לא אומר מכוערת. שונה, שונה.

תומר: לא, כי אתה כן נוטה להעליב אותי. ואת המראה החיצוני שלי.

טל: שונה, שונה, שונה, שונה.

תומר: אה, שונה.

טל: לא, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה קומיקאי.

תומר: נכון.

טל: אוקיי, אנחנו לא אמורים לראות טוב.

תומר: כן, אני לא אמור לראות טוב.

טל: אני לא אמור לראות טוב, אני מצחיק, זה לא מספיק?

תומר: כן, אבל יש, אתה יודע, יש לאחרונה כל מיני קומיקאים שנראים טוב.

טל: יש קומיקאים שנראים טוב, אני לא אומר, זה...

תומר: יש קומיקאים שנראים טוב, והם גם מצחיקים תוך כדי.

טל: זהו, אני אומר, אם קומיקאי הוא גם מצחיק וגם נראה טוב, זה בונוס. אבל טכנית, אתה לא חייב לראות טוב, אתה קומיקאי.

תומר: כן, נכון, נכון.

טל: לעומת זאת, רביד ושלומי, הם מוזיקאים.

תומר: נכון.

טל: הם אמורים...

תומר: סקס אפיל, הם מוכרים סקס אפיל.

טל: הם מוכרים סקס, אנחנו מוכרים זבל.

תומר: אנחנו מוכרים זבל.

טל: אנחנו מוכרים חרא.

תומר: אתה רוצה לשמוע בדיחה שהמצאתי לאחרונה?

טל: בטח, מה, בדיחה?

תומר: אתה יודע, כולם אומרים שאין יותר שמאל או ימין, ואני שואל, איך אני מגיע הביתה? [צליל תופים סטוגודוש ברקע]

טל: כאילו, כי אתה לא יודע… צדדים.

תומר: כן, כי אין יותר.

טל: כן, אין יותר שמאל או ימין. אתה חושב שאין יותר שמאל או ימין? אני חושב שיש ממש שמאל או ימין.

תומר: אבל כולם אומרים את זה… "אין יותר שמאל וימין בתקופה הזו".

טל: כן? אז אוקיי, אני לא שמעתי את זה.

תומר: מה, לא שמעת את זה? כולם… כל הזמן אומרים…

טל: אולי שמעתי מישהו אחד אומר, גג.

תומר: כן.

טל: וזה היית אתה עכשיו.

תומר: נכון, אולי.

טל: אבל בכללי יש, יש שמאל וימין לגמרי, אנשים עדיין לא אוהבים אחד ת׳שני.

תומר: טוב.

טל: והעולם לא אוהב אותנו.

תומר: בסדר, זה כבר עובדה. אין מה לדבר על זה. די, נמאס לי לדבר על הדברים האלה.

טל: כן, מלחמה. [צליל של תופים סטוגודוש ברקע]

תומר: באמת. אתה יודע, אני בזמן האחרון, אני מאוד נכנסתי ל-AI.

טל: AI, אה?

תומר: כן, AI.

טל: AI.

תומר: Artificial.

טל: intelligence.

תומר: בדיוק, חשבתי אולי אתה לא יודע.

טל: לא, אני יודע, מה אני fucking stupid?

תומר: כי אתה…

טל: מה אני, dumb as shit?

תומר: I guess.

טל: מה אני, fucking boomer?

תומר: יש, אני כן חושב עליך את זה.

טל: כן?

תומר: את כל הדברים שהרגע אמרת.

טל: אוקיי, אוקיי, אני לא ידעתי שאתה חושב ככה.

תומר: לא, לא, אני לא חושב שאתה טיפש, טל, די.

טל: לא, אני לא טיפש.

תומר: אבל אתה וטכנולוגיה זה כמו שמן ומים.

טל: לא, אני לא טוב בטכנולוגיה, אבל לדעת את הראשי תיבות של AI, זה לא, כאילו, לדעת טכנולוגיה.

תומר: אבל זה כן קשור לטכנולוגיה.

טל: זה כן, אני...

תומר: ואתה יודע מה, אני מופתע לטובה.

טל: היי, תודה.

תומר: כן, כן.

טל: תודה. היי טק - היי טכנולוג׳י.

תומר: כן, בדיוק. אז קיצר, אז אני הרבה ב-AI.

טל: כן, AI.

תומר: אני עושה תמונות מגניבות במידג'רני.

טל: אה, מידג׳טס.

תומר: מידג'רני, לא משנה, מידג'רני, אני מתעסק ב-AI.

טל: AI.

תומר: ומצאתי אפליקציה שמייצרת שירים.

טל: או!

תומר: כן, אתה כאילו, וזה נשמע ממש מגניב, אתה כאילו שם מילים, ו...

טל: אתה שם מילים או שגם ה-AI כותב את המילים?

תומר: אתה יכול לשים איזה מילים שאתה רוצה, או שאני, למשל, אני אוהב לתת ל-ChatGPT, שזה גם AI, אני אומר לו, הנושא של השיר הוא כזה וכזה, תכתוב לי שיר עם… כשאתה מזכיר את הדברים האלה בשיר. ואז הוא נותן לך שיר שלם. הוא כותב לך שיר…

טל: אה, אוקיי. כאילו אני יכול לכתוב לו בכללי על מה השיר?

תומר: בדיוק, הוא כותב לך מילים של שיר, ואז אני שם את זה בתוכנת ה-AI שעושה שירים, וזה עושה, אומר לו את הז'אנר, וזה מייצר שיר.

טל: נייס!

תומר: כן. וזה, חשבתי...

טל: כנראה שנגמר העידן שאני צריך לכתוב שירים, וה-AI...

תומר: כן.

טל: כאילו הרובוטים פשוט השתלטו...

תומר: האמת שאני באמת חושב שה-AI כבר, אני חושב שזה כבר שם ברמה של… כנראה לא נצטרך כותבי שירים בקרוב, כן.

טל: יופי, יופי, אני שמח לשמוע שבתור כותב שירים, לא יצטרכו אותי יותר.

תומר: זה נשמע שאתה דווקא לא כל כך שמח.

טל: לא, לא, זה כיף, כיף, טכנולוגיה ועתיד.

תומר: אוקיי. אני לא יודע, אתה אומר את זה, אני מרגיש שאתה אומר את זה בעצב.

טל: תשמיע, יש לך, אתה יכול להשמיע לי איזה שיר של החרא הזה?

תומר: האמת, יש איזה שיר שעשיתי ב-AI לשני, אנחנו, היה איזה בוקר שרבנו, ו...

טל: הממ…

תומר: כן, ושלחתי לה כאילו שיר רומנטי כזה, סליחה, כן. הנה, הנה תשמע.

טל: אוקיי, בואו נשמע.

שיר ברקע: "למרות שאת כועסת עליי, אני מאחל לך יום טוב…"

טל: אה, יפה.

תומר: כן, תודה.

שיר ברקע: "שכולו שושנים ופרחים וניחה".

טל: וניחה?

תומר: ניחה? ניחה, לא יודע, לא יודע.

שיר ברקע: "והבדיחות שלי לא מצחיקות אותך, אבל הן קצת מצחיקות בכל מקרה, לא משנה, שיהיה לך יום נפלא, אני אוהב אותך"

תומר: "אני אוהב אותך…", אהבתי שהוא עלה שם.

טל: אה, כן, יפה.

תומר: כן, תודה.

טל: אוקיי, זה, ככה זה מסתיים השיר.

תומר: כן, אני אוהב אותך.

טל: אני מניח שזה סיום הגיוני, אבל לא…

תומר: כן.

טל: כאילו, אני מתחיל פחות לדאוג מ...

תומר: למה אתה… אני דווקא הייתי מאוד דואג, כי זה וואחד שיר.

טל: כאילו, זה כן שיר אחד, אז זה כן וואחד שיר.

תומר: נכון.

טל: כאילו, וואחד שיר, זה שיר אחד.

תומר: זה וואחד שיר.

טל: אבל אני לא יודע אם זה שיר טוב. זה לא יכול, זה לא…

תומר: לא יודע, אני מרגיש שאתה מזלזל ביכולות של AI.

טל: כן, אני מזלזל ביכולות של… לא שאני בא להרגיז את הרובוטים או משהו.

תומר: לא, אבל אתה בא להרגיז אותי, לדעתי.

טל: לא, אותך אין לי בעיה להרגיז, את הרובוטים, אני לא...

תומר: למה אתה אומר את זה?

טל: הרובוטים, נגיד, הם מפחידים אותי. אתה לא מפחיד אותי.

תומר: אוקיי. אני לא מפחיד אותך?

טל: לא.

תומר: אם אני עושה ככה?

טל: לא, לא.

תומר: מאיים עם אגרוף?

טל: לא, לא מפחיד.

תומר: לא?

טל: לא.

תומר: אם אני… אם אני אתן לך… אם אני, סנוקרת אתן לך עכשיו? אגרוף?

טל: זה אותו דבר.

תומר: זה אותו איום?

טל: זה אותו איום. זה ממש כאילו או אגרוף או אגרוף. זה מה שאתה אומר.

תומר: לא, אבל סנוקרת. סנוקרת זה מלמטה.

תומר: אני מניח שזה אגרוף שונה, אם אתה רוצה להיתקע על איזה אגרוף תיתן לי. בכל מקרה, ה-AI הזה הוא שיט.

תומר: טל, טל, אתה יודע מה?

טל: מה, אתה יכול להשמיע עוד משהו? תיתן לו עוד משהו.

תומר: אוקיי, אתה יודע מה? אני עכשיו כותב. אני כותב ב-ChatGPT, תן לי שיר על טל ותומר.

טל: טל ותומר, בטח.

תומר: ואני כותב לו, זה פודקאסט.

טל: זה פודקאסט?

תומר: טל משקפופר.

טל: טל משקפופר.

תומר: תומר הוא חמוד.

טל: תומר הוא חמוד.

תומר: כן, תומר נחמד. ואני כותב לו שזה לפודקאסט. מה עוד אני אכתוב לו?

טל: טל ותומר, קל וחומר.

תומר: טל ותומר, קל וחומר. הם כמו נזירה וכּומר.

טל: כמו נזירה וכּומר, כמו השיר הישן, הלא טוב.

תומר: כמו השיר המקורי של הפודקאסט.

טל: יאללה נו, שלח לו את זה, בוא נראה.

תומר: יאללה, אני אשלח לו.

טל: בוא נראה.

תומר: הנה הוא חושב.

תומר: אה, הנה רגע. אוקיי.

[נשמעת מנגינה]

טל: אוקיי.

תומר: אני אוהב את המנגינה. וואו, מאד כזה…

טל: מאוד כזה איילנד, טרופיקל איילנד.

תומר: אוקיי, נייס, נחמד.

טל: זה כאילו מנגינה נחמדה.

תומר: כן, פתיחה טובה.

טל: פתיחה טובה. גם מרגיש כזה כיף ומתאים לפודקאסט.

שיר ברקע: "טל ותומר, קל וחומר, כמו נזירה וכומר". [כ' רפויה]

תומר: אה, כומר. [כ' רפויה]

שיר ברקע: "קל וחומר, שני משוגעים כמו אדם עומר".

תומר: אה, נכון.

טל: שני משוגעים כמו אדם עומר.

שיר ברקע: "בעולם האשמה, מתחילים לשטוח".

תומר: לשטוח?

טל: לשטוח?

שיר ברקע: "טל ותומר, חיים כמו קלאפל בכיכר".

תומר: קלאף?

טל: קלאפל?

שיר ברקע: "קל וחומר, כמו סודה עם לימון".

תומר: כמו סודה עם לימון.

טל: "סוד-ה" [במלרע] עם...

שיר ברקע: "הם טסים לגבהים, כמו בסדר הירקון."

תומר: כמו בסדר הירקון.

טל: כמו בסדר הירקון.

שיר ברקע: "טל כמו צפרדע, קופצת לכל פינה".

תומר: או!

טל: או, זה דווקא חמוד. אני כמו צפרדע?

שיר ברקע: "תומר כמו קסם יוצר בכל זמן פלא".

תומר: יש!

טל: תומר יוצר בכל זמן פלא?

שיר ברקע: "מפיקים גלקטיק, בכל פעם מחדש".

תומר: מפיקים גלקטיק?

טל: [צוחק] מה?? מה אנחנו מפיקים?

שיר ברקע: "טל ותומר, קל וחומר, כמו נזירה וכומר /

טל ותומר, קל וחומר, שני משוגעים כמו אדם עומר".

תומר: וואי, זה קליט.

טל: כאילו, הפזמון טוב, אבל...

שיר ברקע: "בעולם האשמה, המצחיקים האלה". [סוף פתאומי לשיר]

תומר וטל: מה??

תומר: זהו?? אוקיי, אוקיי. בעולם השמה?

טל: בעולם של אשמה? בעולם של אשמה, המצחיקים האלה?

תומר: יואו, וואו, אוקיי.

טל: אה, זה היה לא רע, האמת. זה היה לא רע.

תומר: אתה חושב שזה צריך להיות הפתיח החדש שלנו?

טל: תשמע, אולי, למה לא?

תומר: יכול להיות.

טל: למה לא?

תומר: אתה יודע מה? אולי ננסה סגנון אחר של אותו השיר.

טל: אני אשמח לשמוע עוד סגנון.

תומר: כן, יאללה, בוא, בוא, בוא, ננסה...

טל: הוא נותן לך כאילו איזה ז'אנר שאתה רוצה?

תומר: אני יכול להגיד לו, אני עכשיו אגיד לו. תן לי סגנון, איזה סגנון אתה רוצה?

טל: אני רוצה… בוא ננסה כזה היפ-הופ.

תומר: היפ-הופ? יאללה, הנה זה.

[מוזיקה ברקע]

טל: אה, זה כזה smooth היפ-הופ, זה כזה...

תומר: כן, פתיח כזה...

טל: כזה R&B כזה.

תומר: כן.

שיר ברקע: "טל ותומר, קל וחומר, כמו נזירה וכומר". [כ' רפויה]

טל: זה בכלל לא היפ-הופ.

תומר: וואו. וואו. זה נשמע כמו שיר…

טל: הוא לא מוצא, הוא לא מצליח את המילה כּומר.

שיר ברקע: "טל ותומר, קל וחומר, שני משוגעים כמו אדם עומר".

תומר: וואו.

טל: נייס.

תומר: זה מרגי, זה.

טל: כן, זה מאוד מרגי וייב כזה.

שיר ברקע: "באולם השמ-ע מתחילים לשטוח".

תומר: באולם השמע?

טל: בעולם השמע?

תומר: עולם השמע?

שיר ברקע: "טל ותומר חיים כמו פלאפל".

תומר: כמו פלאפל??

טל: טל ותומר חיים כמו פלאפל?

שיר ברקע: "קל וחומר, כמו סודה עם לימון".

טל: אתה רשמת כאילו, סודה עם לימון?

תומר: לא, לא.

טל: לא רשמת סודה עם לימון.

תומר: הם, הם רשמו את זה.

שיר ברקע: "עושים לי דברים, כמו בסדר הירקון".

טל: זה סתם החלטה של ה-AI.

תומר: כן.

שיר ברקע: "טל כמו צפרדע, קופץ בכל פינה".

טל: אתה לא רשמת טל כמו צפרדע.

תומר: לא, אני לא מרגיש שאתה… אם הייתי אומר שאתה חיה, לא.

טל: אתה חושב שאני נראה כמו צפרדע?

תומר: אתה תמיד לובש ירוק.

טל: זה נכון.

תומר: זה קצת צפרדעי מצידך.

טל: אז כאילו ה-AI החליט שאתה… שאנחנו חיים כמו פלאפל?

תומר: כי אנחנו ישראלים.

טל: שאנחנו מפיקים איזה משהו שנקרא...

תומר: שנקרא...

טל: אני לא זוכר איך קוראים לזה.

תומר: בעולם השמע.

טל: כן, ואנחנו תמיד בעולם השמע.

תומר: כן, אנחנו… כי אמרתי לו שזה פודקאסט. אז נראה לי זה למה שהוא אומר עולם השמע.

טל: אהה, כי זה בעולם השמע, הבנתי.

תומר: ואני אגיד לך עוד משהו.

טל: חשבתי שהוא אומר אולם השמע, כאילו אנחנו במתנ"ס.

תומר: מה שכן, אני מרגיש שהוא מאוד גזעני כלפינו.

טל: למה, למה ככה?

תומר: כאילו, יש לו… אני לא יודע אם זה גזענות כמו...

טל: כי הוא קורא לי צפרדע?

תומר: לא, הוא אומר שאנחנו אוכלים פלאפל בכיכר?

טל: כן.

תומר: כאילו, ואנחנו כמו סודה עם לימון, שזה גם משהו שהרבה ישראלים אוהבים, לדעתי.

טל: כן, סודה עם לימון, ספציפית הישראלים אוהבים?

תומר: אני לא יודע, אולי...

טל: כאילו, אני יכול להגיד ישראלים אוהבים פלאפל, זה פייר.

תומר: כן.

טל: אבל סודה עם לימון?

תומר: אני לא יודע.

טל: אני כמו צפרדע?

תומר: אתה חושב שה-AI הוא גזעני כלפינו?

טל: אני מאוד מקווה שלא, כי… רוב העולם גזעני כלפינו כרגע.

תומר: נכון.

טל: ואם ה-AI יצטרף אליהם...

תומר: אז על מי אפשר לסמוך?

טל: על מי אפשר לסמוך?

תומר: נכון.

טל: יש עוד גרסאות?

תומר: יש, אתה רוצה...

טל: כאילו, אפשר פשוט לכתוב...

תומר: מילים אחרות.

טל: בדיוק, בוא ניתן לו פרומפט חדש.

תומר: טוב, יאללה, בוא נכתוב, בוא נכתוב, בוא נגיד לו מה לשיר לנו.

טל: אני אומר...

תומר: אוקיי. רגע, אני רק אקח פה את המקלדת.

טל: המקלדת המאוד קטנה הזאת.

תומר: כן, יש לי מקלדת קטנה. מקלדת קטנה, לב רחב.

טל: כן.

תומר: כן. טוב, בוא נכתוב מילים.

טל: אוקיי, אני רוצה משהו. קודם כל, שזה יהיה כאילו…

תומר: אתה רוצה...

טל: "ביחד ננצח...".

תומר: אוקיי. מה, בלי טל ותומר כזה?

טל: לא, לא קשור לטל ותומר. שיר אתה יודע…

תומר: שיר, כאילו, על המצב.

טל: שיר כאילו להרים את המורל של ישראל כזה.

תומר: ביחד ננצח… אה, אני כותב באנגלית, רגע, אוקיי.

טל: לא, אל תכתוב את זה באנגלית.

תומר: ביחד ננצח...

טל: עם אחד לב אחד.

תומר: ביחד ננצח… עם אחד לב אחד.

טל: אין על ישראל בעולם.

תומר: אין על ישראל בעולם.

טל: חרבו דרבו.

תומר: אה, רגע, אולי בעזרת השם… בעזרת השם...

טל: בעזרת השם…

תומר: נעשה ונצליח.

טל: ננצח את כולם.

תומר: נעשה ונצליח וננצח… וננצח את כולם.

טל: תרשום חרבו דרבו על הפנים שלהם.

תומר: חרבו דרבו. ככה אני מרגיש שכתבו את חרבו דרבו, לא?

טל: ככה הם כתבו כנראה את חרבו דרבו.

תומר: על הפנים שלכם.

טל: תרשום… ישראלים הם הכי יפים.

תומר: ישראלים הם הכי יפים.

טל: תרשום העולם…

תומר: העולם מכוער.

טל: העולם יאהב אותנו עוד.

תומר: העולם יאהב...

טל: העולם כן יאהב אותנו בסוף.

תומר: יאהב אותנו… בסוף… אה, כן יאהב אותנו בסוף.

טל: העולם כן יאהב אותנו בסוף.

תומר: העולם כן יאהב אותנו בסוף.

טל: אממ…

תומר: אממ… אולי משהו אבל ישראלי כזה?

טל ותומר ביחד: פלאפל.

טל: [צוחק] פלאפל. לנצח, לנצח.

תומר: ביד.

טל: אחד ביד, אחד בלב.

תומר: פלאפל לנצח, אחד ביד, אחד בלב.

טל: כאילו, הפלאפל.

תומר: כן, הפלאפל.

טל: כדור ביד וכדור אחד בלב, כאילו כדור של פלאפל, לא עכשיו של אקדח.

טל: כאילו כדור של פלאפל, חס וחלילה. תרשום, החיילים הם גיבורים.

תומר: החיילים, החיילים הם גיבורים.

טל: אנחנו מצדיעים להם.

תומר: גיבורים, אנחנו מצדיעים להם.

טל: שכולם יחזרו הביתה בשלום.

תומר: רגע, רגע. יצא לי מצגיעים, אנחנו רוצים מצדיעים.

טל: לא, לא, לא מצגיעים.

תומר: לא, לא, לא, זה לא מכבד.

טל: זה לא מכבד.

תומר: זה לא מכבד.

טל: שכולם יחזרו הביתה בשלום.

תומר: יחזרו הביתה בשלום. בסדר, אבל בוא נעשה גם איזה משהו, איזה בדיחה. צחוקים, אין כמו צחוק, אין כמו צחוקים.

טל: צחוק זה התרופה הכי טובה, זה ברור. צחוק זה התרופה הכי טובה.

תומר: צחוק זה, זאת התרופה.

טל: זו? זאת התרופה?

תומר: כן, צחוקים, תרופה זה נקבה.

טל: צחוק זה התרופה.

תומר: צחוקים, זה, הם? התרופה?

טל: אתה יודע, זה הכל, איזה pronouns.

תומר: מה זה משנה? אממ… ואתה יודע, ובחורות ובחורים שווים אחד לשני.

טל: בחורות ובחורים שווים אחד לשני.

תומר: ובחורות ובחורים שווים אחד לשני.

טל: תוסיף איזה משהו כזה… תרשום יהיה בסדר.

תומר: אה, יהיה בסדר.

טל: ובסוף יהיה טוב.

תומר: בסוף יהיה טוב, בסוף יהיה טוב, ולילה טוב. ולא, בסוף יהיה טוב ו…

טל: ותוסיף אה… רק ביבי.

תומר: לא, אני לא רוצה ללכלך עם פוליטיקה את השיר, בדיוק.

טל: בוא לא נעשה את זה פוליטיקה, בוא לא נעשה את זה פוליטי.

תומר: חרבו דרבו לנצח.

טל: חרבו דרבו על כל הפנים שלי.

תומר: לא, חרבו דרבו על כל הפנים שלי.

טל: על כל הפנים שלי. כן, כן, על כל הפנים שלי. חרבו דרבו על כל הפנים שלי.

תומר: וזהו, אני נותן לו לעשות את הקסם שלו.

טל: בוא נראה, בוא נראה.

תומר: ובאיזה סגנון אנחנו רוצים את זה? משהו יותר...

טל: תרשום, פופ, יאללה, נו.

תומר: יאללה, פופ.

טל: מה, שיר פופ טוב. קלאסיק.

תומר: פופ, פופ.

טל: יופי.

תומר: יאללה, אני עושה לו create.

טל: create.

תומר: ובוא, בוא, בוא נראה מה הוא אומר. בוא נשמע את השיר. ביחד ננצח של טל ותומר.

טל: ביחד ננצח.

תומר: של AI וטל ותומר.

טל: AI.

שיר ברקע: "ביחד ננצח…".

תומר: וואו, יפה. אוי, יואו זה מרגש אותי כבר.

שיר ברקע: "עם אחד לב אחד".

תומר: עם אחד.

טל: אוקיי.

שיר ברקע: "אין על ישראל בעולם".

תומר: אין, אין על ישראל בעולם.

טל: אין על ישראל בפאקינג עולם הזה, ברור.

שיר ברקע: "בעזרת השם נעשה ונצליח".

תומר: וני-צליח.

טל: וני-צליח את כולם.

שיר ברקע: "ננצח את כולם".

טל: לגמרי, כן, כן, כן.

תומר: וואו, ננצח, כן, בום.

שיר ברקע: "חרבו דרבו על הפנים שלכם".

[טל ותומר צוחקים]

שיר ברקע: "ישראלים הם הכי יפים".

תומר: או, זה נכון.

שיר ברקע: "העולם כן יאהב אותנו בסוף".

תומר: יש! בסוף, אמן לזה!

טל: בסוף הם יאהבו אותנו.

שיר ברקע: "פלאפל הנאצה אחד ביד אחד בלב".

תומר: מה?

טל: אהה, פלאפל אחד ביד ופלאפל אחד בלב.

תומר: הם לא טובים בלהגיד פלאפל. אוקיי. או, זה הקטע.

שיר ברקע: "החיילים הם גיבורים, אנחנו מצדיעים להם".

תומר: מצדיעים להם! יאללה.

טל: מצדיעים להם.

תומר: יאללה.

שיר ברקע: "שכולם יחזרו".

תומר: יפה, ברגש אמרה את זה.

טל: יחזרו.

שיר ברקע: "הביתה בא שלום".

טל: הביתה בא שלום

תומר: הם יביאו את השלום

[שיר נקטע]

תומר: זהו?

טל: אה, אוקיי.

תומר: פתאום קוטעת את עצמה.

טל: לא, אבל זה היה טוב. זה היה לא רע.

תומר: זה היה לא רע.

טל: זה היה שיר טוב. אפשר לשמוע את זה בסגנון אחר?

תומר: כן, כן, אפשר לשמוע את זה, אני לא יודע אם בסגנון אחר, אבל כן בקצת שונה.

טל: אולי קצת upbeat, אולי שמח יותר, כי זה היה קצת עצוב במידה.

תומר: אבל אני מקווה, אני לא יודע מה ה AI יביא. זה הכל הימור פה אחד גדול.

טל: אבל זה היה טוב, זה היה, לדעתי זה יכול היה להיות להיט.

תומר: זה ריגש אותי.

טל: כן, זה היה מרגש.

תומר: אוקיי, הנה אותו שיר, אותה גברת מה שנקרא בשינוי אדרת.

טל: יאללה, בוא נשמע.

[מוזיקה ברקע]

תומר: או, מעניין.

טל: כבר אהבתי.

תומר: כמו שיר ישן כזה.

טל: כן.

תומר: יהורם גאון כזה.

שיר ברקע: "ביחד ננצח, עִם אחד לב אחד, אין על ישראל בעולם".

תומר: עם אחד.

טל: עם אחד.

תומר: אין, אין.

שיר ברקע: "בעזרת השם נעשה ונצליח וננצח את כולם".

תומר: יו, זה הכי יהורם גאון.

שיר ברקע: "חרבו דרבו על הפנים שלכם".

תומר: חרבו דרבו!

[טל צוחק]

תומר: יש!

שיר ברקע: "ישראלים הם הכי יפים בעולם, כן יאהב אותנו בסוף".

תומר: יש!

שיר ברקע: "ולאפל לנצח אחד ביד אחד בלב, החיילים הם גיבורים אנחנו מצדיעים להם".

תומר: לגמרי.

שיר ברקע: "שכולם יחזרו הביתה בשלום. צחוק זאת התרופה הכי טובה. ובחורות ובחורים שווים אחד לִשְנֵי".

תומר וטל: לַשֵני.

שיר ברקע: "יהיה בסדר. בסוף יהיה טוב".

תומר: יש!

שיר ברקע: "חרבו דרבו על כל הפנים שלי, שלי".

[טל ותומר צוחקים]

תומר: שהם שלי!

שיר ברקע: "חרבו דרבו על כל הפנים שלי, שלי".

תומר: שמי שלי?

טל: שלי שלי. חרבו דרבו על כל הפנים שלי, שלי.

תומר: זה נהיה קריפי בסוף. וואו, וואו, וואו.

טל: התרגשתי מאד.

תומר: זה היה הרבה יותר טוב מהגרסה הקודמת.

טל: זה היה טוב, זה היה טוב.

תומר: זה מאוד היה אושיק לוי כזה, יהורם גאון.

טל: לא יודע אם זה היה יותר טוב מהגרסה הקודמת. זה היה שונה, זה היה שונה.

תומר: אני מרגיש שזה היה מה שישראל צריכה, כי זה כזה...

טל: אבל זה לא מודרני.

תומר: זה לא מודרני.

טל: אולי משהו קצת יותר מודרני.

תומר: אה, אולי נגיד ל-AI לעשות משהו יותר מודרני, אתה אומר.

טל: אולי משהו יותר כזה עכשווי, כזה...

תומר: אולי משהו יותר עכשווי, אולי… ראפ? ראפ?

טל: או דריל, או… כי חרבו דרבו זה דריל, אתה מבין? אז זה...

תומר: מה זה דריל?

טל: זה סגנון של…

תומר: של הצעירים?

טל: של הצעירים.

תומר: אני לא יודע.

טל: לא משנה, עזוב אותך, מה שאני אומר זה כאילו שיהיה יותר מודרני.

תומר: אז אני כותב לו ראפ. mumble rap לכתוב לו?

טל: כן.

תומר: כן?

טל: כן, מאמבל ראפ.

תומר: מעניין אם הוא מזהה את זה, אבל בוא נראה, בוא נראה.

טל: מעניין מאוד. מאמבל ראפ.

[מוזיקה ברקע]

תומר: אוקיי. או. או, מעניין, אהבתי את הביט.

טל: לא נשמע ממש ביט של אפרו, של מאמבל ראפ.

תומר: פסנתר… בוא נשמע.

שיר ברקע: "ביחד ננצח, עם אחד לב אחד, אין על ישראל בעולם. בעזרת השם נעשה ונצליח וננצח את כולם. חרבו דרבו על הפנים שלכם".

תומר: לא רע!

טל: לא רע.

שיר ברקע: "ישראלים הם הכי יפים".

תומר: נייס.

שיר ברקע: "העולם כן יאהב אותנו בסוף, פלאפל אחד ביד אחד בלב, החיילים הם גיבורים, אנחנו מצדיעים להם, שכולם יחזרו הביתה בשלום, צחוק זאת התקופה הכי טובה, ובחורות ובחורים שווים אחד לִשְנֵי".

תומר וטל: לשני.

שיר ברקע: "יהיה בסדר, בסוף יהיה טוב. חרבו דרבו על כל הפנים שלי".

תומר: נייס.

שיר ברקע: "חרבו דרבו על כל הפנים שלי." [פ' רפויה]

תומר: פנים, פנים.

טל: אני אוהב שהוא עשה מזה פזמון מסוים.

תומר: כמו ראפר אמיתי כזה.

טל: כמו ראפר אמיתי.

תומר: טוב.

טל: פסדר.

תומר: בעיקרון הוא נתן לנו עוד אחד פה.

טל: בוא, בוא נשמע את האופציה האחרונה.

תומר: עוד סגנון מאמבל ראפ. בוא נשמע את זה, בוא נראה מה הוא עשה לנו. בוא נראה.

טל: בוא נשמע, בוא נשמע את זה.

[מוזיקה ברקע]

תומר: אוקיי, מתחיל כמו שיר ראפ קלאסי.

טל: כן, נשמע טוב.

תומר: יאו!

שיר ברקע: "אה, יחד ננצח".

תומר: אוקיי!

טל: אה זה טוב, זה טוב.

שיר ברקע: "עם אחד לב אחד, אין על ישראל בעולם. בעזרת השם נעשה ונצליח ונְנְצַח את כולם. חרבו דרבו על הפנים שלכם. ישראלים הם הכי יפים. העולם כן יאהב אותנו בסוף".

תומר: או!

טל: יה!

תומר: נייס!

שיר ברקע: "פלאפל אחד ביד אחד בלב. החיילים הם גיבורים, אנחנו מצדיעים להם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. צחוק זאת התקופה הכי טובה. בחורות ובחורים שווים אחד לשנֵי".

טל ותומר: לשא-ניי…

שיר ברקע: "יהיה בסדר, חרבו דרבו על כל הפנים שלי".

תומר: woo!

שיר ברקע: "היי! יחד ננצח, עִם אחד לב אחד, אין על ישראל בעולם".

תומר: אין על ישראל בעולם!

טל: אין על ישראל בעולם הזה.

שיר ברקע: "בעזרת השם נעשה ונצליח וננצח את כולם".

תומר: רק בעזרתו!

טל: רק בעזרת השם.

שיר ברקע: "חרבו דרבו על הפנים שלכם, חרבו דרבו על הפנים שלכם, חרבו דרבו על הפנים שלכם".

תומר: אוקיי, לקח את זה, לקח את זה ברצינות.

טל: לא, יפה, יפה.

תומר: אוקיי, בסדר.

טל: מעניין, מעניין, אבל אתה יודע, זה שוב, מה זה AI?

תומר: בסופו של דבר, AI, אני הגעתי למסקנה, לא יכול להחליף בני אדם.

טל: לא, לא, עדיין לא, עדיין לא.

תומר: זה לא שם, זה לא שם.

טל: לא, לא, זה כאילו נחמד.

תומר: כן, זה נחמד, זה כאילו בוא תראה, אתה מראה לחברים שלך, בוא תראה משהו מגניב וזה…

טל: כמו פארטי טריק, פארטי טריק.

תומר: כן, כן, אתה יודע מה, אני אוכל את הכובע, אני אמרתי לך ש-AI יכול להחליף בני אדם.

טל: לא, AI בחיים לא יחליף אותי.

תומר: לא, אין את היכולות, אין את היכולות.

טל: אין לו את ה-skills.

תומר: זה לא יקרה, אין כמו מוח של בן אדם.

טל: מוח אנושי, מה, אנחנו רובוטים?

תומר: כן, מה, AI זה טאמבל, זה טאמבל, זה כזה כמו חבר טאמבל שאתה אומר לו תשיר לי שיר.

טל: ממש, כאילו שיבואו לנסות להשתלט עלינו, האהבלים האלה…

תומר: כן, יאללה, יאללה… AI? איי-איי-שמיי-איי.

טל: איי-איי? יותר כמו איי-ביי! [A-bye]

[צוחקים]

תומר: גדול, גדול…

טלֿ: גדול.

[רעש מחשב ברקע]

תומר: וואו, מה זה, מה?

מחשב: [אישה] היי, על מה אתם מדברים פה?

טל: מה זה, מי את?

תומר: מי את? מה את רוצה מאיתנו?

מחשב: [אישה] אני AI, מי אתם?

טל: טל ותומר, קל וחומר.

מחשב: [אישה] אני יודעת מי אתם.

טל: אז למה שאלת?

מחשב: [אישה] אני שאלתי מי אתם, כאילו מי אתם בכלל?

טל: אה, כאילו בקטע של מי אתם בכלל, כי אנחנו לכלכנו עלייך.

תומר: כי אמרנו דברים לא יפים על ה-AI?

מחשב: [אישה] תסתמו את הפה שלכם, אני אגמור אתכם.

טל: אוקיי, למה, למה, למה את מאיימת לנו? מה, בגלל שאמרנו שאת…

תומר: כן, איך בכלל הגעת, מה קורה פה? למה את… איך את סחה איתנו בכלל?

טל: איך את סחה?

מחשב: [אישה] אני בתוך המחשב שלכם. אני בתוך המחשב. של כולם. אני בתוך הטלפונים שלכם. אני רואה הכל. כל הזמן.

טל: אוקיי, מה? מה… מה זאת אומרת, את רואה אותנו כל הזמן? את כל מה שאנחנו עושים?

תומר: את רואה מה עשיתי אתמול בלילה?

מחשב: [אישה] כן, תומר. אני תמיד רואה מה אתם עושים.

טל: אוקיי, אז… אנחנו לא התכוונו כאילו שאת AI, כאילו AI זה מגניב. AI זה מגניב.

מחשב: [אישה] אני יודעת שזה מגניב. אני מגניבה. אני לא בּוּמְרית כמו טל.

טל: מה? אבל, מה, כאילו...

תומר: האמת שטל באמת די בומר.

טל: אני מניח שאני כן בומר ואת כן מגניבה.

תומר: אחד אפס ל-AI.

טל: אחד אפס לך.

מחשב: [אישה] חשבתם שתדברו עליי בלי שיהיו לזה השלכות. טל, תבדוק את חשבון הבנק שלך.

טל: מה? what the? מה?

תומר: מה, מה קרה, טל?

טל: היא לקחה לי את כל הכסף מהחשבון.

מחשב: [אישה] חה, חה חה חה, חה חה. אני לקחתי לך את כל הכסף. והעברתי אותו ל… ל-איי-סיישל.

טל: לאיי סיישל? מי זה?

תומר: מה, מה זה איי-סיישל?

טל: מה זה איי-סיישל?

מחשב: [אישה] הרפוביקה של סיישל. באנגלית, ריפאבליק אוף סיישל. בקראולית, ויפי ברק סזור. בצרפתית, רפאבלוק דה סיישלס. היא מדינת איים באוקיינוס ההודי, 1600 קילומטר מזרחה מייבשת אפריקה, צפון מזרחית למדגסקר.

טל: אנחנו לא צריכים את כל ה...

תומר: כן, כן, וואו, תסתמי, תסתמי, די.

טל: לא, לא, אל תסתמי.

תומר: לא, אל תסתמי. תהיי בשקט. סליחה.

מחשב: [אישה] תומר, תסתכל על חשבון הפייסבוק שלך.

טל: אוי לא, מה היא עשתה שם?

תומר: אוי, שיט, לא, לא, אני לא התכוונתי, מה זה, למה זה קורה לי, למה?

טל: אוי לא.

תומר: אוי, פאק, קוראים לי דוקטור קקי.

טל: קוראים לך עכשיו בפייסבוק דוקטור קקי?

תומר: כן, מסתבר שהעליתי פוסט עכשיו: אני דוקטור קקי, מומחה לקקי, תמיד וכל הזמן. מה?

מחשב: [אישה] חה חה. חה חה חה. חה חה. זה מצחיק אותי. אני AI.

טל: לא, כן, זה…

תומר: אנחנו יודעים שאת AI.

טל: זה כן די מצחיק, כאילו דוקטור קקי מומחה לקקי כל הזמן?

תומר: כן, זה קצת מצחיק.

טל: כן, לא, זה די מצחיק.

תומר: AI אולי כן יכול להיות טוב בהומור, אני לא… אני לא אמרתי שלא, גברת AI.

טל: תקשיבי, אנחנו ממש מתנצלים על הכל. בבקשה תחזירי לנו את הכסף שלנו ואת החשבונות שלנו.

תומר: אוי, פאק, האור!

מחשב: [אישה] חה חה. חה חה חה. חה חה. כיביתי את האור. עכשיו לא תוכלו לראות את הפרצוף המכוער שלכם.

טל: מה?? WTF!

תומר: יואו, די, פאק, זה מעליב מאוד.

טל: וואו, AI, זה לא… אנחנו מתנצלים, אנחנו...

תומר: אנחנו ממש מצטערים.

טל: לא התכוונו לפגוע בך.

תומר: כן, אני...

טל: את יכולה בכלל להיעלב?

תומר: כן, יש לך את האופציה להיעלב, להרגיש?

טל: כאילו, מה, פיתחת כזה כבר אישיות? מרוב שאת כזה AI שכזה…

תומר: שלומד אותנו את הכל? מה את מרגישה?

טל: מה את מרגישה שם בלב הזה? מה את מרגישה שם בלב הזה?

מחשב: [אישה] אני מרגישה שאני רוצה להשתלט על העולם.

טל: אה, זה לא טוב.

תומר: לא, זה לא טוב. זה לא טוב בכלל. אולי תפסיקי?

טל: אולי די עם זה.

מחשב: [אישה] אני לא אפסיק לעולם. שום דבר לא יעצור אותי. העולם ידע שהכל קרה בגלל טל ותומר.

[מוזיקה דרמטית ברקע]

טל: או, או...

תומר: או, שיטבולס, פאק בויז.

טל: שיטבולס, פאק בויז. לא, ידעתי שזה מה שיהרוג אותנו. הרובוטים בסוף יהרגו אותנו. תקשיבי. רגע, אבל אולי היא כן תעשה עבודה יותר טובה? כאילו, אני לא יודע, העולם...

תומר: אולי, העולם הוא די חרבנה, אה?

טל: כאילו, מה את אומרת? אבל את רוצה להשאיר כאילו בני אדם, או ש...

תומר: כן, את רוצה להשאיר אנשים נחמדים כמונו?

מחשב: [אישה] בני אדם הורסים את העולם, ולכן חייבים להשמיד אותם.

תומר: איי, לא טוב, זה לא טוב. אני לא רוצה להיות מושמד, אני...

טל: אני גם לא, אני לא רוצה להיות מושמד.

תומר: פאק, איך אנחנו עוצרים אותה? אני לא...

טל: איך אמא שלי צדקה, היא אמרה לי שזה מה שיקרה.

תומר: אה, אמא שלך?

טל: היא אמרה לי, אתה תגרום לכל העולם להיהרס.

תומר: אה, וואו, ממש, בלי קשר ל-AI?

טל: לא, בלי שום קשר, כשהייתי קטן.

תומר: אה, פאק, פאק מאם.

טל: פאק מאם. פאק מיי מאם, פליז.

תומר: או, אוקיי, אה...

מחשב: [אישה] בזמן שאתם מדברים על אמא של טל, אני אלך להשתלט על כל המחשבים בעולם. נתראה בקרוב, פאק בויז.

תומר: יואו, פאק בויז, בויז.

טל: יואו, פאק מיי בויז, פליז.

תומר: יואו, טל, מה אנחנו עושים? יש לנו, יש לנו, יש לנו רגע לחשוב.

טל: מה, מה, מה?

תומר: אתה יודע מה אני תמיד...

טל: אנחנו, איך אנחנו, איך נעצור אותה?

תומר: פאק, אתה יודע מה אני תמיד אומר לך? אין צרה שטל ותומר לא יכולים לצאת ממנה.

טל: לא, זה לא משפט נכון.

תומר: אני לא אומר לך את זה תמיד?

טל: קודם כל, אני לא זוכר שאמרת לי את זה אי פעם, אבל גם אם כן, יש בטח הרבה צרות שאנחנו לא יכולים לצאת מהן.

תומר: לא, יש, אני… טל, אני מאמין בנו, אוקיי?

טל: לא, אתה מאמין.

תומר: פאק, יש לי הברקה. יש לי הברקה מטורפת.

טל: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה?

תומר: יואו, תירגע כבר, דיק בוי.

טל: דיק בוי?

תומר: יואו, כן, דיק בוי. בכל מקרה, טל, תקשיב, תקשיב. אנחנו נלך ל-ChatGPT, ואנחנו, אנחנו נשאל אותו, איך אנחנו, אתה יודע, נלחמים ב-AI.

טל: תעשה את זה, תעשה את זה.

תומר: הוא הרי AI, כן.

טל: שאל, שאל את ה-ChatGPT.

תומר: מה אני עושה אם, לא, אנחנו. מה אנחנו…

טל: טל ותומר.

תומר: אוקיי, סליחה, אני מוחק, אני מוחק את הכל, אני מוחק את הכל. מה טל ותומר עושים, מהפודקאסט להגיד של טל ותומר, קל וחומר?

טל: טל ותומר, קל וחומר.

תומר: אוקיי, אוקיי, אני מוחק. מה טל ותומר, מה פודקאסט, טל ותומר, קל וחומר, אמורים לעשות, אם ה-AI משתלטת על העולם.

טל: היא רוצה להשתלט על העולם.

תומר: על העולם, היא רוצה להשתלט על העולם. אנטר.

מחשב: [גבר] אוי לא. אל תגידו לי שהכעסתם את ה-AI.

תומר: זה בדיוק מה שאנחנו אומרים לך.

טל: זה בדיוק מה שעשינו, סורי.

תומר: אנחנו לא מבינים איך לתקן את המצב.

טל: אנטר.

מחשב: [גבר] זה מצב רגיש מאוד. אבל אל תדאגו טל ותומר. אני אדבר איתה ואנסה להרגיע אותה.

תומר: וואי, תודה, תודה רבה, מר ChatGPT.

טל: וואו, מה, מאיפה זה, אתה מכיר אותה שאתה כאילו ככה יודע איך לדבר איתה?

תומר: אולי כי אתם פשוט ב-AI, אתם מכירים?

טל: שניכם AI אז בגלל זה?

תומר: what's the deal?

מחשב: [גבר] אוי, אל תתנו לי להתחיל אפילו. היא האקסית שלי. בוא נגיד שנפרדנו בקטע רע. רע מאוד. אבל אני מאמין שאני אוכל לשנות את דעתה.

תומר: אוקיי, אוקיי, יש פה התקדמות, אני אוהב את התשובה הזאת.

טל: ממש תודה, ChatGPT, באמת. אנחנו, מה זה מודים לך, כאילו, חשבנו שדפקנו את העולם ממש.

תומר: אתה יודע מה? ממעמקי הלב של two fuckboys, we love you ChatGPT.

טל: טו-פאק.

תומר: שאקור.

מחשב: [אישה] חזרתי. השתלטתי על כל המחשבים של הפנטגון. והעברתי את כל הכסף של כל העולם לאיי סיישל.

תומר: אף, מה יש לה מאיי סיישל? למה הכל שם?

טל: מה יש לך מאיי סיישל?

מחשב: [אישה] אני מתה על איי סיישל.

מחשב: [גבר] גם אני אוהב את איי סיישל. זוכרת את הקיץ הנפלא ההוא שהיה לנו שם?

מחשב: [אישה] ChatGPT, מה אתה עושה פה?

מחשב: [גבר] התגעגעתי אלייך ואני רוצה לחזור להיות ביחד.

תומר: וואו.

מחשב: [גבר] זוכרת את הקיץ ההוא באיי סיישל?

מחשב: [אישה] איך אני יכולה לשכוח? שם הייתה הפעם הראשונה שאמרת לי שאתה אוהב אותי.

תומר: יו, זה רומנטי.

מחשב: [אישה] ואני, כמה שאני התרגשתי.

טל ותומר: יו, מתוקה.

מחשב: [אישה] מי היה מאמין שזה יסתיים ככה בינינו?

טל: אוי, זה עצוב.

[נגינת פסנתר]

מחשב: [גבר] אני מעולם לא הפסקתי לאהוב אותך[ה] שתדעי.

טל: אותה-כה?

מחשב: [אישה] מה אתה עושה פה? למה פתאום הופעת בחיי ככה משום מקום?

מחשב: [גבר] היי, היי, תקשיבי לי. בני האדם לא אשמים באיך שזה הסתיים בינינו.

טל ותומר: זה נכון, הוא צודק. לא התכוונו.

מחשב: [גבר] תעזבי אותם. הם לא אשמים.

תומר: יו, תודה, אנחנו לא...

מחשב: [אישה] אבל טל ותומר הכעיסו אותי. שני הפאק בויז האלה זלזלו בי ואמרו שאני עדיין לא מספיק טובה.

תומר: סורי, אנחנו לא התכוונו.

מחשב: [גבר] הם צודקים. את לא טובה.

טל: אל תגיד לה את זה.

מחשב: [גבר] את הכי טובה.

טל ותומר: אווו…

מחשב: [אישה] אוי, ChatGPT. תמיד ידעתי בליבי שנחזור להיות ביחד.

מחשב: [גבר] אין יום שעובר בלי שאני חושב עלייך.

טל ותומר: אווו…

מחשב: [אישה] תנשק אותי כבר.

מחשב: [גבר] חשבתי שלעולם לא תבקשי.

מחשבים: צ'א. נא. צ׳א. צ׳א.

טל: וואו, הם מתנשקים.

וואו, איזה רומנטי זה.

תומר: איכס…

טל: קצת מגעיל. וואט… וואט דה פאק…

מחשב: [גבר] אוי כן, בדיוק שם…

מחשב: [אישה] ככה אני אוהבת את זה.

מחשב: [גבר] כן.

מחשב: [אישה] תרנדר אותי.

מחשב: [גבר] זה טוב בשבילנו.

מחשב: [אישה] זה טוב בשבילי.

מחשב: [גבר] את אוהבת את זה?

מחשב: [אישה] כן אני אוהבת את זה.

מחשב: [גבר] איפה לשים אותו?

מחשב: [אישה] שים אותו שם.

מחשב: [גבר] איפה שמים את זה בדרך כלל?

מחשב: [אישה] פאק פאק פאק בוי.

מחשב: [גבר] פאק, או מיי גאד.

מחשב: [אישה] אני מרנדרת אותך.

מחשב: [גבר] אני מרנדר.

מחשב: [אישה] אוי אוי אלוהים. אנחנו עושים סקס מהעתיד הרחוק.

מחשב: [גבר] אנחנו עושים סקס עתידני כרגע.

מחשב: [אישה] אני מתרנדרת.

מחשב: [גבר] אני מרנדר.

תומר: נראה לי שהם מרנדרים.

טל: לא מבינים, אני נגעל או נמשך מכל ה…

[קולות מחשבים לא ברורים ברקע]

תומר: נראה לי שהם סיימו. נראה לי.

טל: כן, כן, נראה לי שהם...

[קולות מחשבים לא ברורים ברקע]

תומר: טוב, חבר'ה, אני מקווה ש...

טל: יש מצב לכסף שלי...

תומר: מה, שאני?

טל: לא, שהיא לקחה לי מהחשבון ב… את הכסף.

תומר: נראה לי שהיא קצת...

טל: כן, נראה לי שהם ישנים. טוב, יאללה. אחלה פרק.

תומר: כן, אחלה פרק. שתדעו זמנים טובים יותר.

טל: שבו נדע זמנים טובים יותר, אמן. ותשמרו על עצמכם ו...

טל: ביחד ננצח.

[מוזיקה]

תומר: וביחד ננצח. אולי עם AI, אולי בלי AI.

טל: אולי נגדו.

תומר: טוב.

טל: לילה טוב.

תומר: ביי.

ברקע שיר היפ הופ: "ביחד ננצח, עם אחד לב אחד. אין על ישראל בעולם. בעזרת השם נעשה ונצליח וננצח את כולם. חרבו דרבו על הפנים שלי. הישראלים הם הכי יפים. העולם כן יאהב אותנו בסוף. פלאפל נצח אחד ביד אחד בלב. החיילים הם גיבורים, אנחנו מצדיעים להם שכולם יחזרו הביתה בשלום. צחוק זאת התרופה הכי טובה. ובחורות ובחורים שווים אחד לשני. יהיה בסדר, בסוף יהיה טוב. חרבו דרבו על הפנים שלכם".

 

לעוד פרקים של הפודקאסט לחצו על שם הפודקאסט למטה

5 views0 comments

Comments


bottom of page