top of page

הצוללת - הפרופסור שדורש "תקציב חירום" ומה יקרה לכלכלה? | פרק 295


תקציר: איך מייצבים את הכלכלה והחברה בישראל בשעה זו של משבר לאומי כה גדול וכואב? פרופ' צביקה אקשטיין, ראש מכון אהרן בביה"ס טיומקין לכלכלה באוניברסיטת רייכמן, סבור שנדרש תקציב חירום של 14 מיליארד שקל. איך הוא ימומן? מכספי הכספים הקואליציוניים. עם הכלכלן הראשי בבית ההשקעות IBI, רפי גוזלן, דיברנו על השפעת המלחמה על הכלכלה בגזרות שוק ההון, אינפלציה, ריבית, דירוגי אשראי ומחירי הנפט. **מגישה: הילה ויסברג. עיצוב פסקול: ניר לייסט. עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי.** See [omnystudio.com/listener](https://omnystudio.com/listener) for privacy information.

 

הגהה על ידי: אושרית שחר

image url:https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts113/v4/de/f2/a5/def2a5d8-6c6a-91e2-69b6-39eb7cf6d0f4/mza_11581143380816109730.jpg/600x600bb.jpg

7 views0 comments

Comments


bottom of page